Developing Explicit Learning in Assisted Instruction release_ztizqmxz7fazdd75x653s7jz3a

by Constantin-Gelu Apostol, Gabriel Zamfir

References

NOTE: currently batch computed and may include additional references sources, or be missing recent changes, compared to entity reference list.
Fuzzy reference matching is a work in progress!
Read more about quality, completeness, and caveats in the fatcat guide.
Showing 1 - 12 of 12 references (in 82ms)
[b0]

via fatcat
AugsteinConversational science and advanced learning technologies
Laurie Thomas , Sheila Harri
2001  
volume:30 
[b1]

via grobid
blank openlibrary
[b2]

via grobid
blank openlibrary
[b3]

via grobid
blank openlibrary
[b4]

via fatcat
Daniel BĂLĂCEANU-PerfectIE-sistem flexibil de perfecţionare în domeniul informaticii economice articol publicat în format electronic "UNIVERSITATEA VIRTUALĂ ÎN ROMÂNIA
Apostol Constantin-Gelu , Zamfir Gabriel , Reveiu Adriana
url:www.uvr.ase.ro 
[b5]

via grobid
Constantin-Gelu APOSTOL, Gabriel ZAMFIR, Adriana REVEIU, Daniel BĂLĂCEANU -PerfectIE -sistem flexibil de perfecţionare în domeniul informaticii economice articol publicat în format electro- nic "UNIVERSITATEA VIRTUALĂ ÎN ROMÂNIA", Editura ASE, Bucureşti, www.uvr.ase.ro;
[b6]

via fatcat
Ana-Maria LĂCULEANU-Proiectarea platformelor colaborative pentru dezvoltarea mediilor de instruire asistată în domeniul economic, articol publicat în revista ECONOMIA-Cercetări realizate în cadrul programului instituţional, nefinanţate sau finanţate prin granturi CNCSIS de tip A
Apostol Constantin-Gelu , Bodea Constanţanicoleta , Zamfir Gabriel , Reveiu Adriana , Bălăceanu Daniel , Mat , Drd
2003  
[b7]

via grobid
Constantin-Gelu APOSTOL, Constanţa- Nicoleta BODEA, Gabriel ZAMFIR, Adriana REVEIU, Daniel BĂLĂCEANU, Mat. drd. Ana-Maria LĂCULEANU -Pro- iectarea platformelor colaborative pentru dezvoltarea mediilor de instruire asistată în domeniul economic, articol publicat în revis- ta ECONOMIA -Cercetări realizate în ca- drul programului instituţional, nefinanţate sau finanţate prin granturi CNCSIS de tip A, pag. 35-75, Editura ASE, Bucureşti 2003, ISSN: 1454-0320
[b8]

via grobid
Constantin-Gelu APOSTOl, Gabriel ZAMFIR -Collaborative Authoring in E- learning Support Environment -A Human- Computer Interaction Approach, articol publi- cat în "Task Models and Diagrams for User Interface Design", pag. 40-48, Editura INFOREC, Bucureşti 2002, ISBN: 973-8360- 01-3
[b9]

via grobid
Ion Gh. ROŞCA, Constantin-Gelu APOSTOL, Constanţa-Nicoleta BODEA, Gabriel ZAMFIR -Informatica Instruirii, Editura Economică, Bucureşti, 2002 ISBN: 973-590-637-6
[b10]

via fatcat
Evaluarea în instruirea asistatăîntre opţiuni şi acţiuni, articol publicat în volumul de lucrări al Primei Conferinţe Naţionale de Interacţiune Om-Calculator-RoCHI
Apostol Constantin-Gelu , Zamfir Gabriel
2004  
[b11]

via grobid
Constantin-Gelu APOSTOL, Gabriel ZAMFIR -Evaluarea în instruirea asistată - între opţiuni şi acţiuni, articol publicat în volumul de lucrări al Primei Conferinţe Na- ţionale de Interacţiune Om-Calculator -Ro- CHI 2004, organizată de către Universitatea Politehnică Bucureşti, 23-24 Septembrie 2004, editat de Ştefan Trăuşan-Matu, Costin Pribeanu, Editura Printech, Bucureşti 2004, pag. 273-282, ISBN: 973-718-053-4