Прогнозування в середовищі mathcad зростання складності бортової апаратури космічних апаратів при недостатньої радіаційної стійкості елементної компонентної бази release_zlizwca4brefnfsmlv3q6alohu

by Сергій Биткін, Тетяна Критська

Published in System technologies by National Metallurgical Academy of Ukraine.

2021   Issue 136, p134-143

Abstract

Економічні причини визначають зростання вимог до термінів активного функціонування космічних апаратів. Необхідно забезпечення терміну їх експлуатації на геостаціонарній орбіті ≥ 15 років, при реально досягаємому ≤ 8. Забезпечення три-валих термінів активного функціонування обмежуються недостатньою радіаційною стійкістю електронної компонентної бази. На прикладі угруповання Geostationary Operational Environmental Satellites (GOES), що складається з 8 супутників, показано, що тривалість роботи апаратів моніторингу навколишнього середовища в умовах протонного і електронного опромінення істотно нижча за очікувану. Основним прак-тично важливим завданням є пошук технологічних рішень для збільшення тривалості функціонування бортовий радіоелектронної апаратури космічних апаратів (БРЕА).Метою цієї роботи є розрахункове прогнозування збільшення складності БРЕА при збереженні існуючого рівня радіаційної стійкості елементної компонентної бази.У середовищі MathCAD проведено моделювання і прогнозування ускладнення бор-товий радіоелектронної апаратури космічних апаратів, що пов'язується з недостат-ньою радіаційної стійкістю елементної компонентної бази. Пропонується впро-вадження в технологію виготовлення бортової радіоелектронної апаратури ефектив-них технологій збільшення радіаційної стійкості активних npn структур ІС на основі монокристалів кремнію, легованих германієм (CZ-Si <P, Ge>.
In application/xml+jats format

Archived Files and Locations

application/pdf  501.0 kB
file_lkwidm6gtjdyjnj6qjdv47cxza
journals.nmetau.edu.ua (publisher)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Archived
Type  article-journal
Stage   published
Date   2021-05-29
Journal Metadata
Not in DOAJ
Not in Keepers Registry
ISSN-L:  1562-9945
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 47f42fec-2899-410a-9faf-bff938ff05fe
API URL: JSON