YANGI О'ZBEKISTON YOSHLARI QADRIYATLARINI MUSTAHKAMLASHDA MADANIYAT VA SAN'ATNING О'RNI release_zczgqjcppfa5zapt77e5d5s3hy

by Sharipova Nodira Shavkat Qizi

Published by Zenodo.

2022  

Abstract

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yangi О'zbekiston yoshlarining qadriyatlarini <br> mustahkamlash unda madaniyat va san'at sohasining qay darajada о'rni bor ekanligi <br> yoritilgan. Undan tashqari Madaniyat vazirligi tomonidan yoshlarning milliy va <br> umuminsoniy qadriyatlarini о'stirishga doir amalga oshirilgan ishlar tahlili bayon <br> etilgan.
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  758.7 kB
file_6o4b2ysb3vf75fffzi4434k3ie
zenodo.org (repository)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   published
Date   2022-07-26
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: fd5e618a-974f-460a-a727-e208450a8582
API URL: JSON