TARİH ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME * A STUDY ON THE READING HABIT OF HISTORY TEACHER CANDIDATES Tuba ŞENGÜL BİRCAN  release_z47jxt3f2nd6fpbs3nrxrxqn5e

by Yrd, Çankırı Doç, Üniversitesi Karatekin, Eğitim Fakültesi, Bilimleri Bölümü -Çankırı

Released as a article-journal .

2017  

Abstract

Özet: Bir toplumda okuma alışkanlığının gelişmesinde aile ve okul çevresinin etkisi büyüktür. Öğretmenlerin, bu konuda baş sorumlulardan biri olduğunu söylemek ise yanlış olmayacaktır. Ortaöğretim düzeyinde Tarih öğretmenleri hem alanları hem de misyonları gereği okuma alışkanlığına en çok sahip olması gereken dal öğretmenleri arasında sayılabilir. Bu sebeple, Tarih öğretmenlerinin mesleğe başlamadan önce okumaya yönelik tutumlarını belirlemenin ve okuma alışkanlıklarını saptamanın yararlı olacağı düşünülmüş ve Tarih öğretmeni adaylarının okuma alışkanlıklarını incelemek üzere çalışma yapılmıştır. Bu çalışma, 150 Tarih öğretmeni adayı ile 2014-2015 ve 2015-2016 öğretim yıllarında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada hem nicel hem de nitel boyutları içeren karma yöntem kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Tarih öğretmeni adaylarının orta-zayıf bir okuma alışkanlığına sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adayları; eğitim sistemi, zamansızlık ve ekonomik sıkıntılar gibi faktörlerin okuma alışkanlıklarını olumsuz etkilediğini bildirmişlerdir. Okuma alışkanlığının ve okuma kültürünün geliştirilmesi için her öğretim kademesinde uygun çalışmaların yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Tarih Öğretmeni Adayları, Okuma Alışkanlığı, Öğretmen Nitelikleri. Abstract: Family and school are two factors that have a great impact for the development of reading practice and it is not wrong to indicate that teachers are major responsible in this issue. At the secondary education level, history teachers in compliance with both their subject and missions, could be considered among in-field teachers who should have a maximum level of reading practice. Consequently, it is considered that before they start their career it would be useful to determine the attitudes of history teachers related with reading and also their reading practice level. For this purpose a study is performed to search the reading practice of history * Araştırma, 5-8 Mayıs 2016 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde düzenlenen "VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi"nde sözlü bildiri olarak sunulmuş, sadece özeti basılı olarak yayımlanmıştır.
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  789.0 kB
file_tokk3upvtjap3hyo6mbg6qru6i
web.archive.org (webarchive)
www.dieweltdertuerken.org (web)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   unknown
Year   2017
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 4e3b43b9-68fe-491c-b2d4-4147ff7dbb8a
API URL: JSON