TARİHSEL SÜREÇTE RUSYA'NIN KUZEY KAFKASYA'YI KONTROL STRATEJİLERİNDE GELİNEN AŞAMA: BAŞARISIZLIK VE TERÖR release_yzyoj73dbfanlfwdjygqythq6i

by Oktay Bingöl

Released as a article-journal .

Abstract

Özet 16'ncı yüzyıldan itibaren imparatorluklarını büyütme emelleri peşinde koşan Ruslar doğuya ve güneye yayılmayı zorunlu görmüşlerdir. Bu bağlamda Kuzey Kafkasya, Asya'nın derinliklerine ve sıcak denizlere uzanan mihverleri kontrol edeen jeopolitik konumu ile Ruslar için çok önemli olmuştur. Hedeflerine ulaşmak için Kuzey Kafkasya'nın kontro-lünü amaçlayan Ruslar, bölgenin sömürgeleştirilmesi ve tamamen Rus-ya ile bütünleştirilmesi yaklaşımları arasında ikilem yaşamışlar; bu ne-denle uyguladıkları kontrol stratejileri dönemlere ve yöneticilerin bakış açılarına göre farklılıklar göstermiştir. Ruslar, 16'ncı yüzyılın ortala-rından günümüze kadar Kuzey Kafkasya halklarına yönelik olarak; Ko-zakların kullanılması, Ruslaştırma ve Hıristiyanlaştırma, kültürleşme ile işbirlikçiler yaratma, böl ve yönet, sürgün ve göç ettirme, Rus kökenlile-ri yerleştirme, baskı ve şiddet politikalarını yaygınlıkla uygulamışlardır. Rusya'nın tarihsel süreçte uyguladığı bu politikalar bölge halklarının bölünmesi ve Rusya'ya karşı güçlü bir ulusal egemenlik mücadelesinin engellenmesi açından kısmi ve dönemsel bir başarılı sağlamasına rağ-men, bölgenin tam olarak kontrol altında tutulması hiçbir zaman mümkün olmamıştır. Günümüzde yaygın istikrarsızlık, radikal İslam ve terörle anılan Kuzey Kafkasya'daki sorunların önemli bir bölümü Rus-ya'nın bölgeyi kontrol stratejilerinden kaynaklanmaktadır. Abstract The Russians, in pursuit of ambitions since the 16th century to enlarge their empire, have seen mandatory to expand to the east and to the south. In this context, the North Caucasus, with its geopolitical position which controls the axis extending to the warm waters and the depths of Asian continent has been of great importance for the Russians. In order to achieve the objectives, the Russians, aimed at occupation of and controlling the North Caucasus, have lived the dilemma between the approaches, the colonization of the region and the fully integration of it into the Russia. Thus, control strategies applied have differed in terms of * Dr., Uluslararası Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi (USGAM), Ankara,
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  237.4 kB
file_7dtlut2sy5ax7gp3u7n6sknf5a
web.archive.org (webarchive)
www.karam.org.tr (web)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   unknown
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 10f0a1b3-b8c3-4a97-a456-4d6082165bab
API URL: JSON