Państwo i Społeczeństwo Kraków 2016 STEREOTYPY W PROCESIE INTEGRACJI AKADEMICKIEJ POD REDAKCJĄ MAŁGORZATY LEŚNIAK release_xyns4hd7zrdbdiitamu6edd7yq

by Rok Xvi

References

NOTE: currently batch computed and may include additional references sources, or be missing recent changes, compared to entity reference list.
Fuzzy reference matching is a work in progress!
Read more about quality, completeness, and caveats in the fatcat guide.
Showing 1 - 30 of 58 references (in 84ms)
[b0]

via fatcat
za waszą i naszą Europę!
Studenci Z Euromajdanu
2016  
url:http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/ukraina/20131130/studenci-z-euromajdanu-za-wasza-i-nasza-europe 
[b1]

via grobid
J. Konieczna, Polska-Ukraina. Wzajemny wizerunek, Warszawa 2001, s. 8.
[b2]

via fatcat
Janukowycz był niewiarygodnym partnerem
Jacek Saryusz-Wolski Dla "gazety , Wyborczej
2016  
url:http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,15063399 
[b3]

via fatcat
Dla wielu osób w Rosji Ukraina nie jest zbłąkaną owcą
2016  
url:http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/993961,Dla-wielu-osob-w-Rosji-Ukraina-nie-jest-zblakana-owca 
[b4]

via grobid
A. Kapiszewski, Stereotyp Amerykanów polskiego pochodzenia, Wrocław 1978, s. 15.
[b5]

via grobid
J. Fomina, J. Konieczna-Sałamatin, J. Kucharczyk, Ł. Wenerski, Polska-Ukraina. Polacy-Ukraiń- cy -spojrzenie przez granicę, Warszawa 2013, s. 26. 20 J. Assmann, op. cit., s. 66, 67.
[b6]

via grobid
Zob. B. Etling, Russia, Ukraine, and the West: Social Media Sentiment in the Euromaidan Protests, "Berkman Center Research Publication" 2014, No. 3, s. 2.
[b7]

via grobid
J. Świąder, Trzy miesiące walki. Kalendarium Powstania Kijowskiego, http://wyborcza.
[b8]

via fatcat
From the Icy Streets of Kiev
Ch , Miller
2016  
url:http://mashable.com/2013/12/11/kiev--protests-ukrainian-spring/#TZdpBBo0X5q1 
[b9]

via fatcat
Ke Zawiesza Rozmowy Z Ukrainą
2016  
url:http://m.interia.pl/fakty/news,nId,1075104?utm_source=Interia&utm_mediu-m=APP&utm_campaign=android&s=1 
[b10]

via fatcat
Ksenofobia i dyskryminacja na tle etnicznym w Polsce-zarys sytuacji
A Mikulska
2008  
[b11]

via fatcat
Korsyka: autonomia i ksenofobia
P Jendroszczyk
2015  
url:http://www.rp.pl/Swia-t/312279957-Korsyka-Autonomia-i-ksenofobia.html 
[b12]

via fatcat
Xenophopia in south Africa: What Does it Say about Trust?
C Steenkamp
2009  
volume:98 
[b13]

via fatcat
Medical Xenophobia and Zimbabwean Migrant Access to Public Health Services in South Africa
J Crush , G Tawodzera
2014  
volume:40 
[b14]

via fatcat
violence against Somali shopkeepers in
A Charman , L Piper , Xenophobia
2012  
volume:43 
[b15]

via fuzzy
Implicit social cognition: Attitudes, self-esteem, and stereotypes.
Anthony G. Greenwald, Mahzarin R. Banaji
1995   Psychological review
doi:10.1037//0033-295x.102.1.4 
web.archive.org [PDF]
[b16]

via fatcat
Stereotypy etniczne a komunikacja międzynarodowa
H Kubiak
2007  
[b17]

via fatcat
Hate prejudice and racism
M Kleg
1993  
[b18]

via fatcat
I Pospiszyl , Patologie Społeczne
2011  
[b19]

via fatcat
Nauka
B Wojciszke , Psychologia Władzy
2011  
[b20]

via grobid
KE zawiesza rozmowy z Ukrainą, http://m.interia.pl/fakty/news,nId,1075104?utm_source=Interia&utm_mediu- m=APP&utm_campaign=android&s=1 [dostęp: 7.01.2016].
[b21]

via fatcat
Ibidem
[b22]

via grobid
Kupując herbatę, osiedlasz Azjatę, Gazeta.pl, http://deser.gazeta.pl/deser/56,111858,18828446,pi- jac-herbate-osiedlasz-azjate-tak-internauci-nasmiewaja.html [dostęp 28.12.2015].
[b23]

via grobid
Süddeutsche Zeitung: Polska zmierza ku ksenofobii i nacjonalizmowi, wyborcza.pl, http://wybor- cza.pl/1,75477,19199054,sueddeutsche-zeitung-polska-zmierza-ku-ksenofobii-i-nacjonalizmowi.html [dostęp: 28.12.2015].
[b24]

via grobid
A. Mikulska, Ksenofobia i dyskryminacja na tle etnicznym w Polsce -zarys sytuacji, Warszawa 2008, s. 5.
[b25]

via grobid
P. Jendroszczyk, Korsyka: autonomia i ksenofobia, Rzeczpospolita.pl, http://www.rp.pl/Swia- t/312279957-Korsyka-Autonomia-i-ksenofobia.html [dostęp: 28.12.2015].
[b26]

via grobid
C. Steenkamp, Xenophopia in south Africa: What Does it Say about Trust?, "Round Table" 2009, Vol. 98, No. 403, s. 439-447.
[b27]

via grobid
J. Crush, G. Tawodzera, Medical Xenophobia and Zimbabwean Migrant Access to Public Health Services in South Africa, "Journal of Ethnic and Migration Studies" 2014, Vol. 40, No. 4, s. 655-670.
[b28]

via grobid
A. Charman, L. Piper, Xenophobia, criminality and violent entrepreneurship: violence against So- mali shopkeepers in Delft South, Cape Town, South Africa, "South African Review of Sociology" 2012, Vol. 43, No. 3, s. 81-105.
[b29]

via grobid
B. Wojciszke, Psychologia władzy, "Nauka" 2011, nr 2, s. 60.
Showing 1 - 30 of 58 references  next »