De Schreierstoren van binnen en van buiten Een van de laatste restanten van de Amsterdamse stadsommuring bouwhistorisch onderzocht release_xtkrrbwa6vddtnprqbor3dynou

by G Van Tussenbroek

Entity Metadata (schema)

abstracts []
container
container_id
contribs[] {'index': 0, 'creator_id': None, 'creator': None, 'raw_name': 'G Van Tussenbroek', 'given_name': None, 'surname': None, 'role': 'author', 'raw_affiliation': None, 'extra': None}
ext_ids {'doi': None, 'wikidata_qid': None, 'isbn13': None, 'pmid': None, 'pmcid': None, 'core': None, 'arxiv': None, 'jstor': None, 'ark': None, 'mag': None, 'doaj': None, 'dblp': None, 'oai': None, 'hdl': None}
files[] {'state': 'active', 'ident': '6onfiolorjaaln62dvgviptoi4', 'revision': '779b351e-aaf8-4663-ba78-e46815d33f9f', 'redirect': None, 'extra': None, 'edit_extra': None, 'size': 6966600, 'md5': '9c0c8bd1cdd0b43d73b0e5e4d16125c8', 'sha1': '2809e5f778bcbe646198d4ffbd1bd68548ac7027', 'sha256': 'c15525b2d6a87e7c23e043e2643dd23d5365a7c3568891a66f2d1438f0b2d6a8', 'urls': [{'url': 'https://web.archive.org/web/20180418032905/https://journals.open.tudelft.nl/index.php/knob/article/download/vanTussenbroek201/318/', 'rel': 'webarchive'}, {'url': 'https://journals.open.tudelft.nl/index.php/knob/article/download/vanTussenbroek201/318/', 'rel': 'web'}], 'mimetype': 'application/pdf', 'content_scope': None, 'release_ids': ['xtkrrbwa6vddtnprqbor3dynou'], 'releases': None}
filesets []
issue
language
license_slug
number
original_title
pages
publisher
refs[] {'index': 0, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['Maybaum']}, 'key': 'b0', 'year': 1746, 'container_name': None, 'title': "Cornelis Rauws (1768-'72)", 'locator': None}
{'index': 1, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['Jacob Eduard De']}, 'key': 'b1', 'year': None, 'container_name': None, 'title': None, 'locator': None}
{'index': 2, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['Witte'], 'issue': 'l777', 'volume': '94'}, 'key': 'b2', 'year': 1995, 'container_name': None, 'title': '87) aan het hoofd van de Amsterdamse stadsfabriek', 'locator': None}
{'index': 3, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['Saa']}, 'key': 'b3', 'year': None, 'container_name': None, 'title': 'Archief van het Stadsfabrieksambt etc', 'locator': None}
{'index': 4, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['Ibidem']}, 'key': 'b4', 'year': None, 'container_name': None, 'title': '4: SAA. Archief van het Stadsfabrieksambt etc', 'locator': None}
{'index': 5, 'target_release_id': None, 'extra': None, 'key': 'b5', 'year': None, 'container_name': None, 'title': 'Het onderliggende boogfries is in de achttiende eeuw dus ongemoeid gelaten. De kalksteen aan de west\xad zijde is in de winter van 2005 vervangen door een nieuwe, zandste\xad nen', 'locator': None}
{'index': 6, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['Jde Frijnslag Hiervan']}, 'key': 'b6', 'year': None, 'container_name': None, 'title': 'slagen per 10 cm) correspondeert met de frijnslag op de lijst van de trans', 'locator': None}
{'index': 7, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['J Wagenaar', 'Amsterdam']}, 'key': 'b7', 'year': None, 'container_name': None, 'title': 'zyne opkomst, aanwas, geschiedenis\xad sen, voorregten, koophandel, gebouwen etc. Deel IV. Harlingen 1802. 453. Jan Wagenaar zelf was in 1779 overleden', 'locator': None}
{'index': 8, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['Saa']}, 'key': 'b8', 'year': None, 'container_name': None, 'title': 'Archief van het Stadsfabrieksambt etc', 'locator': None}
{'index': 9, 'target_release_id': None, 'extra': None, 'key': 'b9', 'year': None, 'container_name': None, 'title': 'De houtconstructie aan de binnenzijde lijkt een product van de res\xad tauratie in de jaren 1966-1968 te zijn. Een verdieping lager is een tamelijk zware balklaag met een kwartrond profiel aanwezig', 'locator': None}
{'index': 10, 'target_release_id': None, 'extra': None, 'key': 'b10', 'year': None, 'container_name': None, 'title': 'Het metselwerk correspondeert met een tienlagenmaat van 45 cm en een strekkenmaat van 17.5 met dat van de aanbouw', 'locator': None}
{'index': 11, 'target_release_id': None, 'extra': {'volume': '38'}, 'key': 'b11', 'year': 1941, 'container_name': None, 'title': 'Dit blijkt uit de schematische opmetingstekeningen uit 1943. * Jaarboek Amstelodamum', 'locator': None}
{'index': 12, 'target_release_id': None, 'extra': {'volume': None}, 'key': 'b12', 'year': 1917, 'container_name': None, 'title': 'Maandblad Amstelodamum', 'locator': None}
{'index': 13, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['Amsterdam Schreierstoren Te'], 'volume': '38'}, 'key': 'b13', 'year': 1917, 'container_name': None, 'title': 'Bouwkundig Weekblad', 'locator': None}
{'index': 14, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['J 246 En', 'Molenaar'], 'volume': None}, 'key': 'b14', 'year': 1917, 'container_name': None, 'title': 'De bedreigde Schreierstoren te Amster\xad dam', 'locator': None}
{'index': 15, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['M De Tweede Steen']}, 'key': 'b15', 'year': None, 'container_name': None, 'title': 'de eerste was die uit 1569). was in 1927 door de Greernvich Village Society for Historie Preservation uit New-York aangebracht, ter herinnering aan het feit', 'locator': None}
{'index': 16, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['Henry Hudson', 'Met Zijn']}, 'key': 'b16', 'year': None, 'container_name': None, 'title': 'Halve Maan', 'locator': None}
{'index': 17, 'target_release_id': None, 'extra': {'volume': '35'}, 'key': 'b17', 'year': 1948, 'container_name': None, 'title': 'Maandblad Amstelodamum', 'locator': None}
{'index': 18, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['W Van Benthem', 'Jutting'], 'volume': '50'}, 'key': 'b18', 'year': 1963, 'container_name': None, 'title': 'Aanvoer en consumptie van oesters en mosselen te Amsterdam in de 18* en 19 dc eeuw', 'locator': None}
{'index': 19, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['Dienst Van Publieke Werken']}, 'key': 'b19', 'year': 1960, 'container_name': None, 'title': 'Afdeling Tunnelbouw, graafwerk\xad zaamheden verricht bij de Schreierstoren, in verband met de verbre\xad ding van de Prins Hendrikkade bij de Kamperbrug. 5S Deze kantelen zijn wel aangegeven op een restauratieplan van', 'locator': None}
{'index': 20, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['Foto-En', 'Tekeningenarchief']}, 'key': 'b20', 'year': None, 'container_name': None, 'title': "Amsterdam. Schreierstoren'-tekenin\xad gen", 'locator': None}
{'index': 21, 'target_release_id': None, 'extra': None, 'key': 'b21', 'year': None, 'container_name': None, 'title': 'Navraag en onderzoek in het archief van BMA en van de RDMZ leverden nauwelijks informatie op. Met dank aan Dik Berends en Henk Zantkuijl', 'locator': None}
{'index': 22, 'target_release_id': None, 'extra': {'volume': '67'}, 'key': 'b22', 'year': 198, 'container_name': None, 'title': 'Bijtelaar 1976. 271. In 1970 werden plannen gemaakt om een dia\xad mantmuseum in de toren onder te brengen. RDMZ-Amsterdam, c Schreierstoren. PHk', 'locator': None}
release_date
release_stage
release_type article-journal
release_year
subtitle
title De Schreierstoren van binnen en van buiten Een van de laatste restanten van de Amsterdamse stadsommuring bouwhistorisch onderzocht
version
volume
webcaptures []
withdrawn_date
withdrawn_status
withdrawn_year
work_id z3popicbijchrfkyfqcqsrv62u
As JSON via API

Extra Metadata (raw JSON)

longtail_oa True