Den subjektive oplevelse af klasse release_xfkgd5pzsndxln5dmm3de7pdka

by Stine Thidemann Faber

Abstract

Denne artikel bygger på forskellige kvinders fortællinger om sig selv og deres forestillinger om hverdagen og dens sammenhæng. Den refererer til afhandlingen På jagt efter klasse, i hvilken ærindet har været at studere klasse på "mikroniveau" og ved hjælp af interviews belyse, hvordan klasse, i processer der interagerer med køn og andre sociale differentieringer, præger kvinders erfaringer og oplevelser, deres opfattelse af dem selv og andre og de muligheder, der er tilgængelige for dem. I interviewene afvises sociale forskelle i udgangspunktet, eller de pakkes ind og underspilles for så alligevel at dukke op bl.a. i de skillelinjer, kvinderne selv fremdrager som vigtige og i måden, hvorpå de betragter og vurderer sig selv og andre. Klasse giver sig langt hen ad vejen til kende i form af grænser mellem os og dem. Afstandtagen til andre viser sig især i moralske distinktioner, og når kvinderne mere eller mindre direkte henviser til folk, der tænker, handler eller prioriterer anderledes og indimellem uforståeligt for dem. Søgeord: Klasse, køn, social differentiering, moralske distinktioner, Bourdieu, symbolsk grænsedragning. ENGELSK ABSTRACT: Stine Thidemann Faber: The Subjective Experience of Social Class This article is based on the dissertation "The Pursuit of Class", a study of social class on a "micro-level". Through interviews with women, it explores how class – through processes that interact with gender and other social differentiations – leaves its mark on women's experiences and perceptions of self and others as well as their perceptions of opportunities accessible to them. In the interviews social differences are initially rejected, muffled and underplayed. Yet, in very subtle ways the women do in fact discuss social differences, although the word class is never used. Above all, class is revealed through borders drawn between them and us. This distancing from others is communicated mainly as moral reservations and moral condemnation. In that sense the women indirectly refer to people who think, act or prioritize differently. Motherhood appears to be a particularly important factor when the women assess themselves and others. Key words: Class, gender, social differentiation, moral distinctions, Bourdieu, symbolic boundary drawing.
In application/xml+jats format

Published in Dansk Sociologi by Copenhagen Business School
ISSN-L 0905-5908
Volume 21
Page(s) 75
Release Date 2011-03-31
Publisher Copenhagen Business School

Known Files and URLs

application/pdf  192.0 kB
sha1:08131af87f5fc8d5f295...
web.archive.org (webarchive)
vbn.aau.dk (web)
application/pdf  194.1 kB
sha1:e1e16ee27a2ab37f7dae...
web.archive.org (webarchive)
vbn.aau.dk (web)
Read Full Text
Type  article-journal
Stage   published
Date   2011-03-31
Container Metadata
Not in DOAJ
Not in ISSN ROAD
Not in Keepers Registry
ISSN-L:  0905-5908
Fatcat Entry
Work Entity
grouping other versions (eg, pre-print) and variants of this release
Cite This Release
Fatcat Bits

State is "active". Revision:
df36b26d-c16f-4b38-86de-8c952d2a52d0
As JSON object via API