Leczenie nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku release_x23d5nfrmjeqbcs55dexoja4lm

by Oddział Kardiologii, Iwona Gorczyca-Michta, Beata Wożakowska-Kapłon, I Kliniczny, Oddział Kardiologii, Świętokrzyskiego Centrum, Kardiologii Wojewódzkiego, Szpitala Zespolonego, Kielcach, Jana Kochanowskiego, Zdrowia Kielcach, Publicznego

Released as a article-journal .

2009  

Abstract

Streszczenie Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem, którego częstość występowania rośnie wraz z wiekiem. U osób po 80. roku życia z powodu wzrostu sztywności naczyń tętniczych najczęściej występuje izolowane nadciśnienie skurczowe. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjen-tów w wieku podeszłym wymagają indywidualizacji postępowania. Skuteczna terapia hipoten-syjna, prowadząca do obniżenia wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, powoduje spadek zachorowalności i śmiertelności również u osób w podeszłym wieku. Wybór właściwego leczenia powinien uwzględniać zarówno wskazania oraz przeciwwskazania do przyjmowania danej grupy leków, jak i potrzeby pacjentów. Wyniki znaczących badań klinicznych dowiodły korzyści ze stosowania diuretyków tiazydowych, blokerów kanałów wapniowych, b-adrenolity-ków oraz inhibitorów konwertazy angiotensyny w leczeniu nadciśnienia tętniczego u chorych w wieku podeszłym. Korzyści te wykazano u osób powyżej 80. roku życia. Wyniki badania HYVET dostarczyły dowodów potwierdzających, że leczenie indapamidem w monoterapii lub skojarzeniu z perindoprylem u pacjentów najstarszych, zmierzające do osiągnięcia docelowego ciśnienia tętniczego poniżej 150/80 mm Hg, jest korzystne i wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka zgonu z powodu udaru mózgu oraz innych przyczyn, a także z redukcją częstości występowania niewydolności serca. (Folia Cardiologica Excerpta 2009; 4, 5: 279-284) Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, podeszły wiek, terapia Wstęp Okres starości dzieli się na starość wczesną, 60.-74. roku życia, oraz późną, powyżej 74. roku życia; osoby powyżej 90. roku życia są określane jako dłu-gowieczne. W kilku ostatnich dekadach średni okres życia wydłużył się prawie o 5 lat dla męż-czyzn oraz o około 4,5 roku dla kobiet. W Polsce żyje ponad 1,1 milionów osób w wieku powyżej 80 lat, a prognozy Głównego Urzędu Statystycznego przewidują dalsze zwiększanie długości życia [1]. Częstość występowania nadciśnienia tętniczego w populacji polskiej wynosi 29% i rośnie wśród osób w grupie wiekowej powyżej 65 lat: u kobiet występuje z częstością 58%, a u mężczyzn-56% [2, 3]. Wzrost wartości ciśnienia tętniczego wraz z wiekiem wiąże się z procesami, które zachodzą w naczyniach tętniczych, w miarę osobniczego sta-rzenia, przede wszystkim ze zwiększającą się wraz z upływem lat sztywnością naczyń. Zwiększona sztywność tętnic po 60. roku życia wynika z nagro-madzenia złogów wapnia, znacznego rozplemu komó
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  96.3 kB
file_nsphr7lga5agjfckf5ibuv7n6e
web.archive.org (webarchive)
journals.viamedica.pl (web)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   unknown
Year   2009
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 5ab8182b-8c4e-490f-9bef-97189231d0f6
API URL: JSON