TÜRKİYE'DE STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER ANLAYIŞI: TÜRKİYE'DEKİ BÜYÜK İŞ ÖRGÜTLERİNİN HALKLA İLİŞKİLER UYGULAYICILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Strategic Public Relations in Turkey: A Study on Public Relations Practicioners of Big Business Organizations in Turkey release_wbckc4wbjfgsxpstor6gvtwjz4

by Erendağ Fulya, Akdeniz Sümer, İletişim Üniversitesi, Halkla Fakültesi, İlişkiler, Tanıtım Bölümü Antalya

Released as a article-journal .

Abstract

Özet Günümüzde halkla ilişkiler faaliyetlerinden beklenen, örgüt ile tüm paydaşları arasında güçlü bir etkileşim sağlamasıdır ve tahmin edileceği gibi bu misyon, örgütü çevresiyle uyumlu kılmada stratejik bir öneme sahiptir. Öyle ki halkla ilişkiler faaliyetlerinden beklenen bu içerik, halkla ilişkiler yönetiminin stratejik iletişim yönetimi olarak isimlendirilmesine yol açmış; örgütün içinde bulunduğu makro ve mikro ortamı tanımlama ve örgütün çevresiyle olan bağımlılığını açıklama sorumluluğu gibi geniş ve iddialı bir kapsama ulaşmıştır (Kitchen, 1997). Bu doğrultuda, halkla ilişkiler anlayışındaki değişimi temel alan bu çalışma, Türkiye'deki iş örgütlerinin sahip olduğu halkla ilişkiler anlayışının, geleneksel halkla ilişkilerden stratejik halkla ilişkilere evrilme sürecinin neresinde olduğunu tespit etmeyi amaçlamaktadır. İstanbul Sanayi Odası (İSO) "Türkiye'nin ilk 500 büyük kuruluşu" verilerine başvurularak belirlenen işletmelerin halkla ilişkiler sorumlularına Grunig vd. (2002) tarafından geliştirilen halkla ilişkilerde mükemmellik ve iletişim yönetimi ölçeği temel alınan anket uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda, Türkiye'deki iş örgütleri, geleneksel halkla ilişkilerden stratejik halkla ilişkilere evrilme sürecinde yaşanan değişime karşı duyarlı bulunsa da, bunu faaliyetlerine bütünüyle yansıtamamaktadırlar. Özellikle baskı gruplarının, iş örgütlerinin faaliyetlerine yönelik zayıf ilgisi ve etkisi nedeniyle birçok firmada geleneksel işlevlerin sürdürülmekte olduğu ve basın ajansı modeline ağırlık verildiği söylenebilir. Bununla birlikte "karma model"i kısmen de olsa uygulayan firmalarda ise halkla ilişkiler departmanlarının işletmede stratejik bir pozisyona sahip oldukları tespit edilmiştir. Abstract The public relations activities today are expected to ensure a strong interaction between the organization and all its stakeholders and as might be expected, this mission has a strategic importance to harmonize the organization with its environment. In fact, due to this content expected from the public relations activities, the public relations management was referred to as strategic communication
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  516.6 kB
file_ismduni6pnaflgkbzr2iekeec4
web.archive.org (webarchive)
globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr (web)
Read Archived PDF
Archived
Type  article-journal
Stage   unknown
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: d023fd6a-0bc0-4471-b544-9361b78e4324
API URL: JSON