Κατασκευή της θεοσοφίας και αντιχριστιανική πολεμική στο Περί της εκ λογίων φιλοσοφίας: Ανιχνεύοντας το προγραμματικό σχέδιο του Πορφυρίου release_vf4547oozzeq3jlvx45x4k5bou

by Giulia Sfameni Gasparro

Published by Synthesis.

2019   Volume Vol 6, No 1

Archived Files and Locations

application/pdf  349.7 kB
file_f3zhfqlimbehnd4dzsiniazhee
ejournals.lib.auth.gr (publisher)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   published
Date   2019-01-24
Language   en ?
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: b9f7d24d-483f-41ca-832b-f380c8fbd9e9
API URL: JSON