Problematyka różnicowania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na rodzaj zabudowy w przypadku metody od gospodarstwa domowego release_uc2zpfalpzepdg2pgy4cc4iphy

by Zbigniew Bukowski

Published in Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska by University of Silesia in Katowice.

2022   p1-13

Abstract

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być w Polsce różnicowana ze względu na takie uwarunkowania jak m.in. powierzchnia lokalu mieszkalnego czy liczba mieszkańców. W artykule analizowany jest problem, czy dotyczy to także stawek w przypadku wyboru przez radę gminy metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami od gospodarstwa domowego.
In application/xml+jats format

Archived Files and Locations

application/pdf  377.7 kB
file_3wsbg4qecfamjmrw5jcvrs7x6u
www.journals.us.edu.pl (publisher)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   published
Date   2022-03-30
Container Metadata
Open Access Publication
In DOAJ
In ISSN ROAD
Not in Keepers Registry
ISSN-L:  2451-3431
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: f69f191a-0ad4-4e76-8ca6-35d9218518ab
API URL: JSON