Αυτονομία των σχολικών μονάδων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, προσέγγιση μέσα από την εκπαιδευτική νομοθεσία και τις στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Λάρισας release_rev_de711b62-9824-4f37-b6f3-b9dd0634639d

by Ελένη Σταθοπούλου, University Of Thessaly, Λάμπρος Σδρόλιας

Published by University of Thessaly.

2021  

Type  article
Stage   published
Date   2021-01-11
Language   el ?
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Revision

This is a specific, static metadata record, not necessarily linked to any current entity in the catalog.

Catalog Record
Revision: de711b62-9824-4f37-b6f3-b9dd0634639d
API URL: JSON