Jaki duch w zdrowych ciałach? System aksjonormatywny członków Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego release_rev_4f4b4b0c-acfc-4b98-891e-b9e89dda3f74

by Leszek Baran

Entity Metadata (schema)

abstracts[] {'sha1': '4c83b08276045368536370ce19c9fd67051401eb', 'content': 'Tekst został poświęcony wartościom, normom oraz działaniom z jednej strony propagowanym i podejmowanym, a na pewno deklarowanym przez Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego jako organizację, z drugiej zaś wyznawanym i realizowanym (na pewno deklarowanym) przez jego przede wszystkim nastoletnich aktywistów. Charakterystyki obu systemów aksjonormatywnych stowarzyszenia – oficjalnego i deklarowanego przez szeregowych członków – dokonano na podstawie analizy dokumentów i publicznych wypowiedzi jego liderów oraz w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań ankietowych. Z ich pomocą próbowano też określić typ patriotyzmu dominującego w przekonaniach badanych strzelców. W tym celu zaproponowano trzy kategorie patriotyzmu: flagi, godła i pięści. W konsekwencji dokonanych ustaleń naszkicowano aksjonormatywny portret nastoletnich członków związku i sformułowano kilka postulatów dotyczących roli tego stowarzyszenia jako składowej systemu socjalizacji.', 'mimetype': 'text/plain', 'lang': 'pl'}
container
container_id
contribs[] {'index': 0, 'creator_id': None, 'creator': None, 'raw_name': 'Leszek Baran', 'given_name': 'Leszek', 'surname': 'Baran', 'role': 'author', 'raw_affiliation': None, 'extra': None}
ext_ids {'doi': '10.34862/rbm.2018.1.15', 'wikidata_qid': None, 'isbn13': None, 'pmid': None, 'pmcid': None, 'core': None, 'arxiv': None, 'jstor': None, 'ark': None, 'mag': None, 'doaj': None, 'dblp': None, 'oai': None, 'hdl': None}
files
filesets
issue
language pl
license_slug CC-BY-SA
number
original_title
pages Tom 12 Nr 1 (2018)
publisher Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
refs []
release_date 2019-12-30
release_stage published
release_type article-journal
release_year 2019
subtitle
title Jaki duch w zdrowych ciałach? System aksjonormatywny członków Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego
version
volume
webcaptures
withdrawn_date
withdrawn_status
withdrawn_year
work_id 76jkairiv5ct7ejquszr6svczy
As JSON via API

Extra Metadata (raw JSON)

datacite.license [{'rightsUri': 'https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl'}]
datacite.resourceType Article
datacite.resourceTypeGeneral Text
release_month 12