Jaki duch w zdrowych ciałach? System aksjonormatywny członków Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego release_rev_4f4b4b0c-acfc-4b98-891e-b9e89dda3f74

by Leszek Baran

Published by Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego.

2019   Tom 12 Nr 1 (2018)

Abstract

Tekst został poświęcony wartościom, normom oraz działaniom z jednej strony propagowanym i podejmowanym, a na pewno deklarowanym przez Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego jako organizację, z drugiej zaś wyznawanym i realizowanym (na pewno deklarowanym) przez jego przede wszystkim nastoletnich aktywistów. Charakterystyki obu systemów aksjonormatywnych stowarzyszenia – oficjalnego i deklarowanego przez szeregowych członków – dokonano na podstawie analizy dokumentów i publicznych wypowiedzi jego liderów oraz w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań ankietowych. Z ich pomocą próbowano też określić typ patriotyzmu dominującego w przekonaniach badanych strzelców. W tym celu zaproponowano trzy kategorie patriotyzmu: flagi, godła i pięści. W konsekwencji dokonanych ustaleń naszkicowano aksjonormatywny portret nastoletnich członków związku i sformułowano kilka postulatów dotyczących roli tego stowarzyszenia jako składowej systemu socjalizacji.
In text/plain format

Type  article-journal
Stage   published
Date   2019-12-30
Language   pl ?
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Revision

This is a specific, static metadata record, not necessarily linked to any current entity in the catalog.

Catalog Record
Revision: 4f4b4b0c-acfc-4b98-891e-b9e89dda3f74
API URL: JSON