ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΩΝ PP ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΖΑΣ 14ΤΕV: ΠΕΙΡΑΜΑ CMS ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ LHC release_rev_2cfb0310-3897-4b29-84a1-44cdaaf2cea2

by ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ

Published by National Documentation Centre.

Type  thesis
Stage   published
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Revision

This is a specific, static metadata record, not necessarily linked to any current entity in the catalog.

Catalog Record
Revision: 2cfb0310-3897-4b29-84a1-44cdaaf2cea2
API URL: JSON