Методика формування простору електронної взаємодії у межах об'єднаної територіальної громади release_qqhltwkcevgpro6nd7ogj4pxg4

by S. P. Kandziuba, O. V. Kravtsov, O. M. Tytarenko

Published in Aspekti Publìčnogo Upravlìnnâ by Oles Honchar Dnipropetrovsk National University.

2015   Issue 5-6

Abstract

Основна складність реалізації проектів у сфері електронного врядування на місце-вому рівні полягає не в застосуванні конкретних технологій, а в організації процесуприйняття відповідних стандартів і узгодження архітектури електронної взаємодіїрізних організацій, підприємств та органів публічної влади. Розглянуто складові роз-робки такої архітектури з метою розбудови єдиної системи електронної взаємодії. Роз-глянуто основні особливості моделей архітектури інформаційних систем EA та SOA інабору стандартів GIF. Розглянуті основні рамкові моделі, що описують архітекту-ру інформаційних систем та приклади їх застосування у процесі розбудови електро-нної взаємодії в суспільстві. Запропоновано шляхи формування цілісної архітектурисистеми електронної взаємодії та напрями проведення обстеження сучасного станупростору електронної взаємодії об'єднаних територіальних громад з використаннямадаптованої методології розробки архітектури підприємства.
In application/xml+jats format

Archived Files and Locations

application/pdf  534.5 kB
file_2yk4szioqnglfopoyulolywvzq
aspects.org.ua (publisher)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   published
Date   2015-06-24
Container Metadata
Open Access Publication
In DOAJ
Not in Keepers Registry
ISSN-L:  2311-6420
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: fc0860cc-b35f-4efc-94d6-548768e53050
API URL: JSON