ВПЛИВ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ НА ГАЛУЗЕВІ ФУНКЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ release_qg2e3mwwejh5xdre7ethst3pla

by О. В. Сінькевич

Published in Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" by National University - Odessa Law Academy.

2020   Volume 26, p107-113

Abstract

Розбудова незалежної Української держави привертає увагу до постійного вдосконалення галузі національного конституційного права. Для цього необхідним є постійний і критичний перегляд галузевих функцій. Безперечно, не можна не переоцінити вагомість зарубіжного досвіду в цій сфері, який узагальнено у працях зарубіжних (а часто і українських) фахівців із конституційного права. Однак варто звернути увагу також і на напрацю-вання фахівців із теорії держави та права, причому не тільки щодо функцій права, а також і щодо функцій держави. До числа основних аргументів на підтримку цього твердження належать тісний зв'язок галузі конституційного права з політикою (високий ступінь полі-тизації норм конституційного права) та історичний розвиток галузі в Україні, який ішов у напрямі від державного до конституційного права.
 Найбільш активно питання функцій держави, зокрема, в контексті їхнього зв'язку з функціями права досліджували такі фахівці з теорії держави і права, як Н. Крестовська, Л. Матвеєва, В. Нерсесянц, О. Петришин, П. Рабінович, М. Цвік, Л. Явич та інші. Варто зазначити, що в конституційному праві відповідні монографічні дослідження відсутні, так само як і системні дослідження з цього питання, є лише поодинокі спроби постановки проблеми. Звертаючись до ретроспективи національної юридичної літератури, варто зауважити, що саме функції держави протягом тривалого періоду домінували, а щодо деяких питань - продовжують домінувати.
 Метою статті є подальша аргументація тези та формулювання пропозиції щодо того, як же саме функції держави можна врахувати під час формулювання дефініції поняття «функції галузі конституційного права України» та під час виокремлення їхніх видів.
 Резюмовано, що вагому роль у тому, що під час аналізу функцій галузі конституційного права України слід враховувати напрацювання дослідників щодо функцій держави, відіграє належність галузі до публічного права. Відповідно, функції Української держави слід брати до уваги під час формування переліку загальносоціальних, а не власно-юридичних функцій галузі конституційного права.
In application/xml+jats format

Archived Files and Locations

application/pdf  196.7 kB
file_xajucmnvufd4xeqxth4qupqqki
web.archive.org (webarchive)
npnuola.onua.edu.ua (web)
Read Archived PDF
Archived
Type  article-journal
Stage   published
Date   2020-07-22
Journal Metadata
Not in DOAJ
Not in Keepers Registry
ISSN-L:  2663-6123
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: ae509e83-b0cb-4e47-8767-ddb79383aa24
API URL: JSON