Modele psychometryczne w pomiarze diagnostycznym release_pg6vgm66sfaodjtapfqpv6ltsa

by Artur Pokropek

Published in Edukacja by Instytut Badań Edukacyjnych.

2013   Volume 124, p20-41

Abstract

W artykule przedstawione zostały podstawowe kategorie modeli psychometrycznych, które mogą zostać zastosowane w diagnostycznym pomiarze edukacyjnym. Szczególną uwagę poświęcono nowej dla polskiego pomiaru edukacyjnego kategorii modeli określanej mianem "statystycznych modeli diagnostycznych" lub "kognitywnych modeli diagnostycznych". W artykule szczegółowo opisany został jeden z modeli diagnostycznych: DINA, a następnie pokazano jego zastosowanie na polskich danych uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej. Artykuł pokazuje korzyści płynące z nowego podejścia, jak również problemy związane z jego implementacją dla diagnozy edukacyjnej.
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  1.1 MB
file_ptadrefrx5cyveirrhpzxq273e
www.edukacja.ibe.edu.pl (publisher)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Archived
Type  article-journal
Stage   published
Year   2013
Language   en ?
Container Metadata
Open Access Publication
In DOAJ
In ISSN ROAD
Not in Keepers Registry
ISSN-L:  0239-6858
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 49fbe2b7-53ff-4c8d-aed6-c806c5ea33af
API URL: JSON