Modelowanie wymiany ciepła przy wrzeniu w przepływie w warunkach podwyższonego ciśnienia zredukowanego dla R1233zd(E) jako potencjalnego czynnika w układach ORC [w:] Postępy w badaniach wymiany ciepła i masy release_mmuv7cousjaljagxq2ohc4nazu

by Michał PYSZ, Dariusz MIKIELEWICZ

Published by Politechnika Białostocka.

2022  

Archived Files and Locations

application/pdf  865.0 kB
file_2vibg3tqefdejdt5af3ad5lobm
pb.edu.pl (publisher)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article
Stage   published
Year   2022
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: eb4298c9-7de8-4365-93ec-5f5a9e14b8ac
API URL: JSON