Pozityvizmas ir metafizika release_mlnfj2gfprfpblfx4uxv7eh5w4

by Skaistė Laskienė

Published in Problemos by Vilnius University Press.

2014   Volume 48, p47-55

Abstract

Straipsnyje nagrinėjama metafizikos ir mokslo demarkacijos problema pozityvizmo filosofijoje. Tiriamos šios problemos atsiradimo prielaidos, susijusios su žinojimo diferenciacija. Parodoma, kad pirmiausia šią problemą iškėlė D. Hume'as. Analizuojami vidiniai pokyčiai, kuriuos šios problemos sprendimas patyrė pirmajame, antrajame ir trečiajame pozityvizme. Pirmasis pozityvizmas (A. Comte'as) teigė, kad mokslas tiria tik faktus ir jų ryšius, o metafizika – pirmines priežastis ir tikslus, galutinius pradus ir principus, daiktų esmes, spekuliuoja apie tai, ko negalima tiesiogiai pažinti. Antrajame pozityvizme nebuvo nebuvo aiškiai formuoluojama mokslo ir metafizikos demarkacijos problema, jo atstovai siekė apriboti mokslo uždavinius patyrimo faktų sutvarkymu, pašalinti neempirines esmės ir priežasties sąvokas. Loginiai empiristai (trečiasis pozityvizmas) siekė įveikti metafiziką kalbos loginės analizės būdu parodydami, kad visą metafiziką sudaro pseudoteiginiai. Daroma išvada, kad metafizikos ir mokslo skirtumų paieškos negali apsiriboti vien tik jų teiginių loginės analizės kriterijais – svarbiau patyrinėti metafizikos ir mokslo tikslų ir metodų skirtumus.
In application/xml+jats format

Archived Files and Locations

application/pdf  695.6 kB
file_qhj54e2yujhznllzbq52gsau7i
web.archive.org (webarchive)
www.journals.vu.lt (publisher)
Read Archived PDF
Archived
Type  article-journal
Stage   published
Date   2014-09-29
Container Metadata
Open Access Publication
In DOAJ
In ISSN ROAD
In Keepers Registery
ISSN-L:  1392-1126
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: eb1c6ac8-7fa0-4ebb-91f5-545a16c18835
API URL: JSON