Przejrzystość polityki pieniężnej w teorii i praktyce release_lvtgl7ov2be55e347x42gd54q4

by Urszula Ziarko-Siwek

Abstract

Celem artykułu jest przegląd światowego dorobku naukowego z ostatnich kilkunastu lat w zakresie przejrzystości oraz polityki komunikacyjnej banków centralnych zarówno w zakresie zagadnień teoretycznych, jak i prowadzonych badań empirycznych. Praca składa się ze wstępu, trzech części oraz podsumowania. Na wstępie przedstawiono wybrane definicje przejrzystości polityki pieniężnej zawarte w najważniejszych pracach naukowych poświęconych tej tematyce. Następnie wskazany został zestaw instrumentów poprawiających politykę komunikacyjną. W ostatniej części przedstawiono najważniejsze badania prowadzone w ciągu ostatnich kilkunastu lat w kraju i na świecie, których głównym celem było określenie związku pomiędzy przejrzystością polityki pieniężnej a kształtowaniem się cen i oczekiwań na rynku finansowym. Szczególną uwagę zwrócono także na badania, których zadaniem było porównywanie gospodarek światowych w obszarze transparentności polityki monetarnej za pomocą specjalnie do tego stworzonych indeksów.
In application/xml+jats format

Published in Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny by Adam Mickiewicz University Poznan
ISSN-L 0035-9629
Volume 75
Page(s) 163-184
Release Date 2018-11-02
Publisher Adam Mickiewicz University Poznan

Known Files and URLs

application/pdf  537.3 kB
sha1:b56510c10e8550bfd27d...
web.archive.org (webarchive)
repozytorium.amu.edu.pl (repository)
application/pdf  414.6 kB
sha1:dce18882231612e970f7...
web.archive.org (webarchive)
pressto.amu.edu.pl (publisher)
Read Full Text
Type  article-journal
Stage   published
Date   2018-11-02
Container Metadata
Open Access Publication
Not in DOAJ
Not in ISSN ROAD
In Keepers Registery
ISSN-L:  0035-9629
Fatcat Entry
Work Entity
grouping other versions (eg, pre-print) and variants of this release
Cite This Release
Fatcat Bits

State is "active". Revision:
a542b8eb-8b04-40dd-939d-55d1dc84da8b
As JSON object via API