Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi DISCOVER Problem Matrisi-nin Revize Edilmesi ve Psiko-metrik Özelliklerinin İncelen-mesi An Investigation on the Revi-sion of the DISCOVER Prob-lem Matrix and its Psychomet-ric Properties release_lc3n5hf2bfbmxoy4ena6tmprh4

by Şule Güçyeter

Released as a article-journal .

2011  

Abstract

Öz DISCOVER Problem Matrisi (DPM) farklı türlerde problem geliştirmeye yarayan bir problem geliştirme modelidir. Matris iyi yapılandırılmış problemlerden iyi yapılandı-rılmamış problemler aralığında yer alan 6 problem türü içermektedir. Matris hem eği-tim etkinliklerinin hem de üstün yeteneği tanılama ve değerlendirme araçlarının tasar-lanmasında kullanılmaktadır. Bu araştırmada DPM, revize edilerek bir problem türü daha eklenmiş ve yeni matrisin psikometrik özel-likleri incelenmiştir. Revize edilen matrisin yapısına uygun olarak hazırlanan ölçme aracı 519 ilköğretim öğrencisine uygulanmıştır. Ölçme aracının güvenirliği .75 olarak sap-tanmıştır. Matristeki problem türleri arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Mat-ris üzerindeki sıralamaya göre birbirine ya-kın problem türleri arasındaki ilişkilerin da-ha yüksek olduğu bunun yanında sıralamaya göre problem türleri arasındaki uzaklık art-tıkça ilişkilerin genelde azaldığı görülmüştür. Bu araştırma kapsamında revize edilen mat-rise eklenen problem türünün diğer problem türlerine uyum sağladığı da elde edilen bul-gular arasındadır. Abstract DISCOVER Problem Matrix (DPM: Discovering Intellectual Strengths and Capabilities through Observation while for allowing Varied Ethnic Responses) is a problem continuum model that can be used for developing and assessing problem solving skills in domains of ability and knowledge. The DMP includes six problem types from well-structured to ill-structured types. Because it is a problem continuum, more types can be added to the Model. A measurement instrument was developed based on the revised Matrix and administered to 519 seventh and sixth grade students. The instrument was found to have a reliability coefficient of .75. Statistically significant correlations were found between the problem types. The more distant two problem types are from each other, the lower the correlation between them, and the closer the problem types are to each other, the larger the correlations between them, which is a fact that provides evidence for the validity of the Matrix. Furthermore , the new problem type added to the Matrix was found to have a good fit with the structure of the Matrix.
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  373.2 kB
file_l6hq4czm6vbstc7lsrfrtrkftq
web.archive.org (webarchive)
www.tuzed.org (web)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   unknown
Year   2011
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: cff727f0-c7fc-4b44-8e95-9e22d735169d
API URL: JSON