New Knowledge Journal of Science Списание за наука "Ново знание" OPPORTUNITIES OF GROWING QUINCES IN BULGARIA release_kiwvtfpwkvceflpyvzemusy45q

by Ivan Semkov

Released as a article-journal .

Abstract

Investments in orchards with quinces are very profitable, as they are the most scarce crops currently in Bulgaria. Yields of quince are eight tons per hectare, making it potentially the most profitable fruit trees (with profit around 4 thousand Lev per hectare). In the list of endangered varieties important for agriculture, for which the amount of the annual subsidies from EU funds is € 787.39 / ha, enters the local variety Apple-like of Pazardzhik. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЮЛИ В БЪЛГАРИЯ Иван Семков Висше училище по агробизнес и развитие на регионите-Пловдив Ключови думи: дюля сорт отглеждане производство Резюме Инвестициите в овощни градини с дюли са много печеливши, тъй като те са от най-дефицитните култури в момента в нашата страна. Добивите от дюля са по 8 тона от декар, което я прави потенциално най-печелившата овощна култура (с печалба около 4 хил. лв. от декар). В списъка със застрашените сортове важни за селското стопанство, за които размерът на годишните субсидии от еврофондовете е 787,39 евро/ха, влиза местният сорт Пазарджишка ябълковидна. ОБОСНОВКА НА ИНВЕСТИРАНЕТО В ДЮЛЕВИ НАСАЖДЕНИЯ Инвестициите в овощни градини с дюли са много печеливши, тъй като те са от най-дефицитните култури в момента в нашата страна. Може да се каже, че почти са изчезнали от овощарството в страната. Добивите от дюлята са по 8 тона от декар. При цена от 50 ст. за килограм, печалбата е 4 хил. лв. При никоя друга култура печалбите не са в такъв размер. Дюлите са включени в списъка на Министерството на земеделието и храните за кандидатствате за субсидии при отглеждане на застрашени от изчезване сортове плодове и зеленчуци по мярка "Агроекология и климат" от новата Програма за развитие на селските райони. За да бъдат насърчени стопаните да отглеждат старите български сортове плодове, от еврофондовете се отпускат допълнителни субсидии, които да компенсират по-ниските добиви от тези култури. За разлика от съвременните хибриди, старите сортове дават по-малко плодове и са по-неустойчиви срещу болести, което влияе върху доходите на фермерите. Затова на хектар се отпускат допълнителни субсидии. При трайните насаждения размерът на годишното плащане е 787,39 евро/ха. Минималната площ, с която може да се участва е 1 декар, а максималната 500 дка. Подпомагат се застрашените от изчезване местни сортове и популации от всички земеделски култури, които са традиционни за отглеждане на територията на Република България. В одобрения от министерството списък фигурират 96 сорта зеленчуци и 125 сорта плодове. В списъка със застрашените сортове, важни за селското
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  512.9 kB
file_ft26mozpe5e6znqe26rc5djajm
web.archive.org (webarchive)
science.uard.bg (web)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   unknown
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: f5b62ea3-c50c-47f1-9e33-d116d4537889
API URL: JSON