Mokinio autentiškos patirties įprasminimo būdai pradinio ugdymo procese release_igvp4pxbybccbhg6dek6t7rfra

by Jovita Povilaitytė, Jurgita Lenkauskaitė

Published in Jaunųjų mokslininkų darbai by Siauliai University.

2020   Volume 50, p47-52

Abstract

Pastaruoju metu vis plačiau kalbant apie į vaiką orientuotą ugdymą(si), ieškoma strategijų, leidžiančių ugdymo procese įprasminti autentišką vaiko patirtį. Viena iš ugdymo(si) strategijų, geriausiai išryškinančių vaiko patirties reikšmę, yra patirtinis mokymasis. Patirtinio ugdymo strategijoje pabrėžiamas mokymasis, kuris pasitelkia veiklą, siekiant kiekvieną vaiką ugdyti akademiškai, fiziškai, kultūriškai ir dvasiškai jį palaikančioje ugdymo įstaigoje, bendruomenėje, sudarant vaikui galimybę pasinaudoti jo turima patirtimi (Luckner, Nadler, 1997; Braslauskienė, Norvilienė, Šmitienė, Vismantienė, 2018). Užsienio ir Lietuvos autoriai vis dažniau teoriškai pagrindžia mokinių autentiškos patirties svarbą ugdymo procese. Vis dėlto trūksta tyrimų, atskleidžiančių, kokiais būdais mokinio turimą autentišką patirtį galima įprasminti jau pradinio ugdymo procese, kai dedami mokymosi pagrindai, išliekantys svarbūs visą gyvenimą. Dėl to šiame tyrime yra keliamas tikslas atskleisti, kokiais būdais galima įprasminti mokinio autentišką patirtį pradinio ugdymo procese. Tyrimo tikslui pasiekti atlikta apklausa raštu, kurioje dalyvavoįstaigos, aktyviai taikančios patirtinio mokymosi principus pradinio ugdymo procese, pedagogai ir vadovė (iš viso 6 informantai). Tyrimo duomenims analizuoti pasirinkta kokybinė turinio analizė. Empirinio tyrimo metu gautų duomenų analizė atskleidė, kad ugdymo įstaigoje, kurioje buvo atliktas tyrimas, mokinio autentiškai patirčiai yra skiriama daug dėmesio. Siekiant įprasminti mokinių turimą patirtį pradinio ugdymo procese naudojami įvairūs mokymosi būdai, padedantys identifikuoti jau turimą mokinių patirtį ir ją plėtoti. Pedagogų nuomone, mokinių patirties įprasminimas ypač pasireiškia dienos, skirtos stimuliacijai ir patirčiai, veiklose. Šią dieną mokiniai tyrinėja, eksperimentuoja, pritaiko turimas ir įgytas žinias praktiškai, vyksta į išvykas, kurių metu įtvirtina įgytas žinias. Atskleista, kad siekiant įprasminti mokinio turimą patirtį yra svarbus mokinio aktyvus veikimas tiek pedagogų inicijuotose veiklose, tiek ir vaikams prisidedant prie paties ugdymo(si) proceso organizavimo.
In application/xml+jats format

Archived Files and Locations

application/pdf  272.6 kB
file_pshaaldhsfeapki3ryeyajgacy
journals.su.lt (publisher)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Archived
Type  article-journal
Stage   published
Date   2020-06-30
Container Metadata
Open Access Publication
Not in DOAJ
In ISSN ROAD
In Keepers Registery
ISSN-L:  1648-8776
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: ba980b3b-34e0-422a-a41c-8a1909d57b3c
API URL: JSON