ALERGENUL ARA H3, GLOBULINA DE REZERVĂ 11S DIN SEMINŢELE DE ARAHIDE 2. PROTEOLIZA LIMITATĂ CU TRIPSINĂ release_igvggk5qpfgmtil3fs6wkn7wfy

by Ala Cherdivară, Angela Rudacova, Serghei Rudacov, Andrei Şutov

Released as a article-journal .

Abstract

Produsul final al proteolizei limitate a subunităților globulinei de rezervă 11S din arahide, Ara h3 (pdb|3c3v), cu tripsină este format din β-catenele intacte și fragmentele K și N ale α-catenelor. Fragmentul K, legat prin legătură disul-fidică cu β-catena, corespunde jumătății N-terminale a β-barrelui (Ile1-Arg109), iar fragmentul N-jumătății adiacente C-terminale (Lys110-Arg213). Identificarea punctelor de scindare corespunzătoare ale α-catenei se bazează pe rezul-tatele electroforezei, pe determinarea masei moleculare a proteinei reziduale prin două metode indepentente, precum și pe analiza nivelului de accesibilitate a resturilor aminoacide la solvent în structura model a moleculei hexamere a Ara h3. La formarea fragmentelor K și N are loc scindarea regiunii C-terminale a α-catenei, în care există trei dintre cei patru determinanți antigenici (epitopii IgE), identificați în Ara h3. Astfel, proteoliza limitată cu tripsină poate reduce semni-ficativ alergenicitatea globulinei 11S din arahide. Cuvinte-cheie: globulinele 11S din seminţe, alergeni, epitopii IgE, proteoliză, tripsină, arahide. ALLERGEN ARA H3, STORAGE 11S GLOBULIN FROM PEANUT SEEDS 2. TRYPSIN LIMITED PROTEOLYSIS The final product of trypsin limited proteolysis of a subunit of storage 11S globulin from peanut seeds Ara h3 (pdb|3c3v) consists of the intact -chain and -chain fragments K and N. The fragment K disulfide bonded with the -chain corresponds to the N-terminal half of the -barrel (Ile1-Arg109), and the fragment N corresponds to the adjacent C-terminal half (Lys110-Arg213). Identification of the respective -chain cleavage points is based on the results of electrophoresis, the molecular mass of the residual protein determined using two independent methods, and on the analysis of the level of accessibility of amino acid residues in a model structure of Ara h3 hexamer molecule. The destruction of the -chain C-terminal region occurs in the course of formation of the fragments K and N. This region contains three of the four antigen determinants (IgE epitopes) identified in Ara h3. Thus, it seems likely that trypsin limited proteolysis can essentially decrease the allergenicity level of the peanut 11S globulin. Alergenul Ara h3 din arahide aparține familiei globulinelor 11S din semințe, relativ conservativă [1]. Structura hexameră a globulinelor 11S este formată printr-o combinație aleatoare a mai multor variante de subunități (nu mai puțin de opt, în cazul globulinei 11S de arahide [2]). Fiecare dintre subunități este sinteti-zată într-un singur lanț polipeptidic, scindat posttranslaţional în α-și β-catene, care formează respectiv dome-niile N-și C-terminal structural echivalente. Fiecare domeniu constă din β-barrel format din opt β-strenduri antiparalele de bază (BCDEFGHI) și o serie de β-strenduri suplimentare, legate cu o grupă de α-helixuri h1, h2 și h3 (Fig.1). Pe parcursul evoluției în secvențele α-catenelor ale globulinelor 11S au apărut inserții nestructurate extinse a, b și c. Aceste inserții sunt hidrofile și formează la suprafața moleculei globulinei 11S straturi potenţial sensibile la atacul proteolitic [3].
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  560.8 kB
file_2bbcqkxyqbc4jjxbpdwnpitl3q
web.archive.org (webarchive)
studiamsu.eu (web)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   unknown
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 9c5d7508-ac50-40a9-91bf-7fd8543744a4
API URL: JSON