Відповідальність за воєнні злочини: механізми та процеси відновлення суверенітету та безпеки України release_i34dahip4zeohfvw42lmmeljq4

by Червякова О. В.

Published by Zenodo.

(2020)

Abstract

<strong>Постановка проблеми. </strong>Сьогодні актуальною є проблема відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, забезпечення її національної безпеки в умовах збройного конфлікту, що пов'язано з тимчасовою окупацією частини суверенних території, спробою анексії Автономної Республіки Крим. <strong>Метою</strong> статті є характеристика такої компоненти правосуддя перехідного періоду, як притягнення до кримінальної відповідальності за міжнародні злочини з наголосом на практику притягнення до відповідальні за воєнні злочини в Україні (аналіз сучасного стану та на цій основі визначення перспектив підвищення ефективності відповідної діяльності). <strong>Використані методи</strong> загальнонаукового пізнання та спеціально-юридичні. За допомогою методу системного аналізу охарактеризовано сучасний стан проблематики. Логіко-семантичний метод використано для формування поняття воєнного злочину. Методи документального аналізу, критичної оцінки та порівняння положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду, вироків воєнних трибуналів, Кримінального кодексу України задіяні для визначення сучасних основ правового регулювання відповідальності за міжнародні злочини, а також для виділення вад такого регулювання в законодавстві України. <strong>Результати. </strong>1. Сформоване поняття та охарактеризовано матеріальний, ментальний та контекстуальний елементи міжнародного злочину. 2. Виділено ознаки, охарактеризовано елементи, визначено поняття воєнного злочину. 3. Обґрунтована необхідність розробки та прийняття концепції перехідного правосуддя, компонентами якої запропоновано визначити: а) встановлення істини; б) репарації; в) притягнення до відповідальності; г) інституційну перебудову, д) утворення судових та позасудових механізмів національного, міжнародного, гібридного характеру. Окрему увагу приділено такій з компонент правосуддя перехідного періоду в Україні як притягнення до відповідальності з виділенням наступних складових: 1) законодавчі зміни в частині регулювання відповідальності за міжнародн [...]
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  584.1 kB
file_frkfrsqdrrcxhc4utcwrkmngjy
web.archive.org (webarchive)
zenodo.org (repository)
Read Archived PDF
Archived
Type  article-journal
Stage   published
Date   2020-06-03
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 27bfb2bd-ef92-4e94-8901-92df43e4bff0
API URL: JSON