AMALIY MASHG'ULOT DARSI VA UNING O'QUV JARAYONIDA TUTGAN O'RNI release_hpi3zmeujbdjzdlchrih67udje

by Xudayberdiyev Rustamjon, To'xtamishеv Sayitqul, Saydullayeva Sug'diyona

Published by Zenodo.

2022  

Abstract

Maqola hozirgi paytda O'qituvchi mahoratini zamon talablari darajisida rivojlantirish yuzasidan tadqiq qilingan so'nggi ilmiy yangilikla axborot kommunikatsion texnologiyalaming O'qituvchi kasbiy mahori tini oshirishdagi ma'lumotlar bilan boyitildi. Mazkur ma'lumotlar oliy ta'lim muassasalari o'qituvchi va talabalariga mo'ljallangan bo'lib, bo'lajak o'qituvchilaming kasbiy mahoratini oshirish, nazariy va amali bilimlarini chuqurlashtirish uchun muhim ahamiyatga ega
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  219.9 kB
file_xtjkxu3bwzb3nnwkrzqjjxjmxu
zenodo.org (repository)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   published
Date   2022-06-15
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 77a8747a-4bd5-4cb2-9f5b-7b7b92790e36
API URL: JSON