Drapieżne konferencje: nieetyczne praktyki konferencyjne zagrażające nauce release_gesmh4lfofcdjf2mneabqaisti

by Tomasz Burdzik

Published by figshare.

2020  

Abstract

<b>Publication name: </b> Burdzik, T. (2017). Drapieżne konferencje: nieetyczne praktyki konferencyjne zagrażające nauce. <i>Konteksty Społeczne</i>, 5(2), 118–124.doi: 10.6084/m9.figshare.6097502 <b>Abstrakt:</b> Artykuł opisuje zjawisko "drapieżnych konferencji", przedstawia ich charakterystyczne cechy oraz opisuje spowodowane tym problemy przynoszące szkodę nauce. Drapieżne konferencje nie prowadzą rzetelnego procesu recenzyjnego, często mają fikcyjny komitet organizacyjny, nie są przejrzyste w kwestiach finansowych oraz siedziby, i publikują niemalże wszystko w publikacjach pokonferencyjnych. W zakończeniu artykułu wskazane jest jak można walczyć z drapieżnymi konferencjami <b>Słowa kluczowe: </b>drapieżne konferencje, etyka w nauce, nierzetelność naukowa, dobre praktyki akademickie <b>Abstract:</b> This paper describes the phenomenon 'predatory conferences', the characteristics of predatory conferences, and it describes the problems they cause for science. Predatory conferences fail to properly manage peer review, frequently have imaginary conference committee, do not operate any quality control, are unclear about payment requirements and about conference organizer or location. Towards the end of the paper it is discussed what can and should be done to eliminate or reduce the effects of predatory conferences. <b>Keywords:</b> predatory conferences, ethics in science, scientific misconduct, good scientific practice
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  352.8 kB
file_5iotlwwoqvcjbo73bgzcnbt5ue
s3-eu-west-1.amazonaws.com (publisher)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   published
Date   2020-02-29
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 6bfb456d-a316-4dd4-8e25-988941794e0d
API URL: JSON