Lisansüstü Öğrenciler "Çevre Kirliliği ve Elektromanyetik Kirlilik" Konusunda Yeterince Bilinçli mi? release_gdqz57ghzngf7a7b2ls2mjue5u

by Gamze Dolu, Handan Ürek

References

NOTE: currently batch computed and may include additional references sources, or be missing recent changes, compared to entity reference list.
Fuzzy reference matching is a work in progress!
Read more about quality, completeness, and caveats in the fatcat guide.
Showing 1 - 26 of 26 references (in 185ms)
[b0]

via grobid
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Necatibey Faculty of Education, Electronic Journal of Science and Mathematics Education kapsayacak şekilde çevre eğitimiyle ilgili dersler sunulabilir. Böylece Yılmaz-Tüzün ve diğerleri (2008) ile Tuncer ve diğerlerinin (2009) de çalışmalarında bahsettiği sorunlara çözüm sağlanmış olacaktır. Ayrıca, yine üniversite öğrencilerine yönelik olarak proje çalışmaları kapsamında, bu tür konulara odaklanılması etkili olacaktır.
[b1]

via grobid
Kaynakça Beyhun, N.E., Vaizoğlu S.A., Mete, A., Okur, S., Ongun, M., Orçan, S. & Güler, Ç. (2007).
[b2]

via grobid
Birinci Konur, K. & Konur, B. İlköğretim Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme Değerlendirme Metotlarına İlişkin Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(2), 138-155.
[b3]

via grobid
Boyes, E., Myers, G., Skamp, K., Stanisstreet, K. & Yeung, S. (2007). Air quality: a comparison of students'bconceptions and attitudes across the continents. Compare, 37 (4), 425-445.
[b4]

via grobid
Çabuk, B. & Karacaoğlu, Ö.C. (2003). Üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılıklarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2), 189-198.
[b5]

via grobid
Kenar, I., Turgut, S. & Gokalp, M.S. (2013). Electromagnetic pollution awareness scale. International Journal of Educational Science, 5(3), 173-177.
[b6]

via grobid
Lorenzini , G. & Nali, C. (2004). Bio-monitoring of ozone by young students. Journal of Biological Education, 38(4), 158-162.
[b7]

via grobid
Maes, A., Collier, M., Vandoninck, S., Scarpa, P. & Verschaeve, L. (2000). Cytogenetic effects of 50 Hz magnetic fields of different magnetic flux densities.
[b8]

via grobid
Bioelectromagnetics, 21(8), 589-596.
[b9]

via grobid
Mortavazi, S.M.J., Ahmadi, J. & Shariati, M. (2007). Prevalence of subjective poor health symptoms associated with exposure to electromagnetic fields among university students. Bioelectromagnetics, 28, 326-330.
[b10]

via fuzzy
Electromagnetic fields (EMF): Do they play a role in children's environmental health (CEH)?
Matthias Otto, Karl Ernst von Mühlendahl
2007   International Journal of Hygiene and Environmental Health
doi:10.1016/j.ijheh.2007.07.007  pmid:17765660 
web.archive.org [PDF]
[b11]

via grobid
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER "ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE… ARE GRADUATE STUDENTS SUFFICIENTLY AWARE… NEF-EFMED Cilt 9, Sayı 1, Haziran 2015/ NFE-EJMSE Vol. 9, No. 1, June 2015
[b12]

via fuzzy
Symptoms of ill health ascribed to electromagnetic field exposure – a questionnaire survey
Martin Röösli, Mirjana Moser, Yvonne Baldinini, Martin Meier, Charlotte Braun-Fahrländer
2004   International Journal of Hygiene and Environmental Health
doi:10.1078/1438-4639-00269  pmid:15031956 
[b13]

via grobid
Serway, R.A. & Beichner, R.J. (2009). Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Elektrik ve Manyetizma -Işık ve Optik (K. Çolakoğlu, Çev. Ed.). Ankara: Palme. (2000).
[b14]

via grobid
Sunay, Ç. (2000, Ocak). Teknolojiyle Gelen Sorun Elektromanyetik Kirlilik. Bilim ve Teknik, 386, 66-71.
[b15]

via grobid
Tuncer , G., Sungur, S., Tekkaya, C. & Ertepinar , H. (2004). Environmental attitudes of the 6th grade students from rural and urban areas: a case study for Ankara. Hacettepe University Journal of Education, 26, 167-175.
[b16]

via grobid
Tuncer, G., Tekkaya, C., Sungur, S., Çakıroğlu, J., Ertepınar, H. & Kaplowitz, M. (2009).
[b17]

via grobid
Assessing pre-service teachers' environmental literacy in Turkey as a mean to develop teacher education programs. International Journal of Educational Development, 29, 426-436 .
[b18]

via grobid
Tuncer , G., Ertepinar , H., Tekkaya, C. & Sungur, S. (2005). Environmental attitudes of young people in Turkey: effects of school type and gender. Environmental Education Research, 11(2), 215-233.
[b19]

via grobid
Tuncer , G., Sungur, S., Tekkaya, C. & Ertepinar, H. (2007). A Comparative Study on Pre- Service Teachers' and Elementary Students' Attitudes towards the Environment. International Research in Geographical and Environmental Education, 16(2), 188-198.
[b20]

via grobid
Valentina, S.E., Zizi, R.C., Elena, C., Violeta, A. & Anca, P. A. (2010). Electromagnetic Pollution of Environment. Latest Trends on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology Full Textbook, 130-135.
[b21]

via grobid
Yılmaz, A., Morgil, İ., Aktuğ, P. & Göbekli, İ. (2002). Ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin çevre, çevre kavramları ve sorunları konusundaki bilgileri ve öneriler.
[b22]

via grobid
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 156-162.
[b23]

via grobid
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı).
[b24]

via grobid
Seçkin Yayıncılık: Ankara, 94-228.
[b25]

via grobid
Yılmaz-Tüzün, Ö., Teksöz Tuncer, G. & Aydemir, M. (2008). An investigation on the elementary teachers' knowledge about air pollution issues. Hacettepe University Journal of Education, 35, 374-385.