Pojęcie Przeciwdziałania Przestępstw Popełnionych W Związku Ze Stosowaniem Siły Wobec Skazanych release_g7taralmczdlpgjexyyxy5j22a

by Kolb Ivan

Published by Zenodo.

2018  

Abstract

W artykule, na podstawie przeprowadzonej analizy literatury naukowej, wyjaśniono istotę oraz treść działalności związanej z przeciwdziałaniem przestępstw popełnionych przez personel zakładów karnych w związku z zastosowaniem siły wobec skazanych, a także określono główne problemy wynikające na tej drodze i opracowano naukowo uzasadniono propozycje co do ich merytorycznego rozstrzygnięcia.
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  407.7 kB
file_2ycvc6otcjextnmbs63i6z57ju
zenodo.org (repository)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   published
Date   2018-06-29
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 648df224-6259-4299-8af2-111cb42ae30e
API URL: JSON