Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Farklı Tane İriliğinin Ekmeklik Buğday Kalitesine Etkisi Effect of Different Grain Size on the Quality of Bread Wheat release_f55psrslpjgu5edwuxyrmoar5y

by Seydi Aydoğan, Mehmet Şahin, Aysun Göçmen Akçacık, Enes Yakışır, Bahri Dağdaş, Uluslararası Tarımsal, Araştırma Enstitüsü, Konya, Ekmeklik Buğday, Tane Kalite, Özellikleri Reoloji, Article Info (+1 others)

Released as a article-journal .

Abstract

Buğday tanesinin kullanım amacı ve fiyatlandırılması büyük ölçüde tane iriliği ve kalite özelliklerine göre yapılmaktadır. Bu çalışma 6 ekmeklik buğday çeşi-diyle (Ahmetağa, Bezostaya-1, Ekiz, Konya-2002, Pehlivan ve Tosunbey) tesa-düf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Dene-mede yer alan çeşitlerin farklı tane irilikleri (2.2-2.5-2.8 mm) tespit edilmiş, tane iriliğinin bazı fiziksel, kimyasal ve reolojik özellikleri üzerine etkilerini belir-lenmesi amaçlanmıştır. Tane iriliği çeşitlere göre farklılık göstermiş ve kalite özelliklerini etkilemiştir. Tane iriliği arttıkça; Bin tane ağırlığı, zeleny sediman-tasyon, miksograf pik yüksekliği ve miksograf toplam alan değeri artmıştır. İri-lik azaldıkça ise protein oranı, kuru gluten, tane sertliği, miksograf gelişme za-manı artmıştır. The usage purpose of grain of wheat and the pricing is made greatly according to grain size and quality traits. This study was conducted with 6 bread wheat varieties (Ahmetaga, Bezostaya-1, Ekiz, Konya-2002, Pehlivan and Tosunbey) in a randomized block design with 3 replications. Grain sizes (2.2-2.5-2.8 mm) of the varieties in the trial were determined, the effect of grain size on some physical, chemical and rheological properties were aimed to determine in this study. Grain size varied according to the varieties and affected the quality traits. As the grain size increased, thousand grain weight, zeleny sedimentation, mixograph peak height and mixograph total area increased. As the grain size decreased, protein content, dry gluten, grain hardness and mixograph development time increased.
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  539.0 kB
file_rmuy5gkmanejthbjvr4ed3si7y
stgbd.selcuk.edu.tr (web)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Archived
Type  article-journal
Stage   unknown
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: c4797a96-05e4-4d3e-9f52-cbc966469ff7
API URL: JSON