Od szczęścia do nienawiści. Leksykon emocjonalny u dzieci w młodszym wieku szkolnym i młodzieży kończącej szkołę podstawową release_estu6ecugffi5k77vq5jkzefi4

by Anna Błaszczak

Entity Metadata (schema)

abstracts []
container
container_id
contribs[] {'index': 0, 'creator_id': '44wdnhx755cjlnhhwkd66vnpxa', 'creator': {'state': 'active', 'ident': '44wdnhx755cjlnhhwkd66vnpxa', 'revision': '03fbe550-5914-4752-b64d-ad05d27ea702', 'redirect': None, 'extra': None, 'edit_extra': None, 'display_name': 'Anna Błaszczak', 'given_name': 'Anna', 'surname': 'Błaszczak', 'orcid': '0000-0003-0597-5117', 'wikidata_qid': None}, 'raw_name': 'Anna Błaszczak', 'given_name': 'Anna', 'surname': 'Błaszczak', 'role': 'author', 'raw_affiliation': 'Maria Curie-Skłodowska University', 'extra': None}
ext_ids {'doi': '10.24335/vb4h-5536', 'wikidata_qid': None, 'isbn13': None, 'pmid': None, 'pmcid': None, 'core': None, 'arxiv': None, 'jstor': None, 'ark': None, 'mag': None, 'doaj': None, 'dblp': None, 'oai': None, 'hdl': None}
files[] {'state': 'active', 'ident': '4rqhpzz4ljahhjhc4bsseupcqu', 'revision': 'ceb03ba4-3461-40ad-9aea-0b3ecaeb9382', 'redirect': None, 'extra': None, 'edit_extra': None, 'size': 1499852, 'md5': '5ceabaeb8d70bce2babcd4474279aeb3', 'sha1': '6cc312b0a3996bed4aa5a1554ec08e6f64f709b6', 'sha256': 'd5d74f39d673ec89de11723a8ee7bd6f32692099b0f60ac62b2423fb7826f6ec', 'urls': [{'url': 'https://www.polskietowarzystwologopedyczne.pl/wp-content/uploads/2021/11/253-270-LOGOP-50-1-2021-Blaszczak.pdf', 'rel': 'publisher'}, {'url': 'https://web.archive.org/web/20220127184246/https://www.polskietowarzystwologopedyczne.pl/wp-content/uploads/2021/11/253-270-LOGOP-50-1-2021-Blaszczak.pdf', 'rel': 'webarchive'}], 'mimetype': 'application/pdf', 'content_scope': None, 'release_ids': ['estu6ecugffi5k77vq5jkzefi4'], 'releases': None}
filesets []
issue
language pl
license_slug CC-BY-NC-ND
number
original_title
pages
publisher Logopedia 50-1 2021
refs []
release_date
release_stage published
release_type article-journal
release_year 2021
subtitle
title Od szczęścia do nienawiści. Leksykon emocjonalny u dzieci w młodszym wieku szkolnym i młodzieży kończącej szkołę podstawową
version
volume
webcaptures []
withdrawn_date
withdrawn_status
withdrawn_year
work_id ere6ooq6ffhrdgeuwismb2covq
As JSON via API

Extra Metadata (raw JSON)

datacite.license [{'rights': 'Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives 4.0 International', 'rightsIdentifier': 'cc-by-nc-nd-4.0', 'rightsIdentifierScheme': 'SPDX', 'rightsUri': 'https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode', 'schemeUri': 'https://spdx.org/licenses/'}]
datacite.resourceTypeGeneral JournalArticle