Mustafa Begić * release_elwtii6bmrgu3c3txgdgkpd3q4

by Udk Pregledni

Entity Metadata (schema)

abstracts [{'sha1': '4d283b339a8bf3f7881a43e0552ee96c538e5255', 'content': 'Pojava registra produkt je vremena, nastaju po vrstama u rezličitim vremenskim periodima, društvima razvijenih civilizacija. Nastaju kao potreba organiziranih društava, srećemo ih od najstarijih vremena do danas. Razvijaju se i usavršavaju zavisno od zahtjeva vremena, svijesti i kulturnog i ekonomskog nivoa ljudske zajednice. Registar su događanja, organizacije i uređenja odnosa među ljudima i odnosa čovjeka prema stvarima. Što razvijenija društvena zajednica to razvijeniji registri, veća briga o očuvanju registara kao nijemih svjedoka vremena i događaja. Očuvanje registara karakteristika je civiliziranih naroda. Registri u pravu u obliku javnih knjiga svoje korjene imaju u predistoriskom vremenu, odnosno u vremenu nastanka prvih država, organizovanih zajednica. Javne registre vode sudski i administrativni organi. Registruju razne pravne relevantne činjenice u svrhu individualiziranja bilo određenih lica (fizičkih i pravnih), bilo stvari, odnosno evidentiranja spisa i predmeta. Mogu se voditi u obliku knjiga ili po sistemu kartoteke. Javni registri sa materijalnopravnim posljedicama mogu imati konstitutivan karakter, što znači da se upisom u takve registre stiču ili gube određena prava ili pravna stanja. Takvi su zemljišnoknjižni registri, intabulacione knjige, registri preduzeća i drugi. Mnoge vrste registara imaju materijalni značaj i za administrativno i za građansko pravo, iako ih vode uglavnom administrativni organi. Za sve javne registre važi načelo javnosti. Značaj toga načela je u tome što se smatra da su činjenice koje su upisane u registre istinite i punovažne i da kao takve proizvode pravne posljedice prema trećim licima, sve dok se u registru ne upišu druge činjenice ili ne unesu ispravke upisanog. Svakome je, bez navođenja pravnog interesa, dopušteno da pregleda javne registre i da iz njih dobije izvod ili prepis. Posljedica ovoga je pravilo da se niko ne može pozvati na to da mu neka činjenica koja je upisana u javni registar nije bila poznata. Značaj registra u pravu je u tome što se evidentiranjem određenih činjenica obezbjeđuje veća sigurnost pravnog prometa i olakšava sticanje izvjesnih prava. Među raznim registrima najveći značaj imaju zemljišni registri.', 'mimetype': 'text/plain', 'lang': None}]
container
container_id
contribs [{'index': 0, 'creator_id': None, 'creator': None, 'raw_name': 'Udk Pregledni', 'given_name': None, 'surname': None, 'role': 'author', 'raw_affiliation': None, 'extra': None}]
edit_extra
ext_ids {'doi': None, 'wikidata_qid': None, 'isbn13': None, 'pmid': None, 'pmcid': None, 'core': None, 'arxiv': None, 'jstor': None, 'ark': None, 'mag': None, 'doaj': None, 'dblp': None, 'oai': None, 'hdl': None}
files [{'state': 'active', 'ident': 'jqguehbhxvdipdd2zdrnbylwgu', 'revision': 'd7743385-563e-4625-9d96-0fff7a2ad9c4', 'redirect': None, 'extra': None, 'edit_extra': None, 'size': 74201, 'md5': '69310ac3fe0e8546d5575963638ac3e2', 'sha1': '073ad6185f37017ff76fb4d005a9e34e884add6e', 'sha256': '692e15eef02982fa029989cb4363b198e9492c5c0c08d59988e3a8c6c0abea82', 'urls': [{'url': 'https://web.archive.org/web/20180422123605/http://www.suggsbih.ba/GEODETSKI%20GLASNIK/GEODETSKI%20GLASNIK%2035/Begic_GG35.pdf', 'rel': 'webarchive'}, {'url': 'http://www.suggsbih.ba/GEODETSKI%20GLASNIK/GEODETSKI%20GLASNIK%2035/Begic_GG35.pdf', 'rel': 'web'}], 'mimetype': 'application/pdf', 'content_scope': None, 'release_ids': ['elwtii6bmrgu3c3txgdgkpd3q4'], 'releases': None}]
filesets []
ident elwtii6bmrgu3c3txgdgkpd3q4
issue
language
license_slug
number
original_title
pages
publisher
redirect
refs []
release_date
release_stage
release_type article-journal
release_year
revision a9ef639f-2beb-4893-a144-31cb751cdbe3
state active
subtitle
title Mustafa Begić *
version
volume
webcaptures []
withdrawn_date
withdrawn_status
withdrawn_year
work_id bil7upf5azgcpdqjimhbl2ddla
As JSON via API

Extra Metadata (raw JSON)

longtail_oa True