Ismertetés: Mennyire hatékonyak a családalapú és az intézményi táplálkozási beavatkozások a gyermekek étrendjének és egészségének javításában?-Szisztematikus áttekintés How effective are family-based and institutional nutrition interventions in improving children's diet and health?-A systematic review Ismerteti: Nagy Barbara  Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet release_ejn357k4obhgngn7m6zykspveq

by Andrew Black, Katina D'onise, Robyn Mcdermott, Hassan Vally, Kerin O'dea

Released as a article-journal by BMC Public Health.

2017  

Abstract

A tanulmány célja a családalapú és az iskolai/óvodai táplálkozási programok hatásának felmérése volt a ≤12 éves gyermekek egészségére, beleértve e hatá-sok fenntarthatóságát és a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek jelentőségét. A szakirodalmi fel-dolgozás az 1980 és 2014 decembere között a témában megjelent publikációk szisztematikus átte-kintésével történt. 39 tanulmány eredményéről számoltak be a szerzők, melyek mindegyike magas jövedelmű országokban élő, 12 éves kor alatti gyermekes családokat érintő randomizált kontrol-lált vizsgálat volt, ahol a fő kimeneti változót a táplálékbevitel és az egészségi állapot jelentette. Tizennégy program a családok bevonására is tett lépéseket. A beavatkozások többségét iskolákban (n=25) vagy óvodákban (n=6) végezték, egy általá-nos, az egészséges táplálkozást elősegítő, több összetevőt tartalmazó megközelítéssel. Négy tanul-mány iskolai étkeztetési, egy iskolakert, egy iskola gyümölcs, kettő iskolai étkezőket célzó programot mutatott be. Az eredmények alapján megfogalmaz-ható, hogy a családalapú programok, amelyek egyszerű táplálkozási információkkal látják el a szülőket, nagymértékben csökkentik a zsírbevitelt és növelik a zöldség-, gyümölcsfogyasztást, míg az iskolarendszerű programok mérsékelten növelik a zöldség-és gyümölcsbevitelt. TANULSÁGOK A HAZAI SZAKEMBEREK SZÁMÁRA A családalapú és az iskolai táplálkozási programok javíthatják a táplálkozási szokásokat, azonban a pozitív ha-tások hosszú távú fenntarthatósága korlátozott. A hatékony programok tartalmaznak szerepmodelleket (kor-társ, tanár), jutalmazást és az egészséges élelmiszerekhez való hozzáférést.
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  399.9 kB
file_gelxb7wspjbfdimtvivc3kagby
web.archive.org (webarchive)
folyoirat.nefi.hu (web)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   unknown
Year   2017
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 22141232-ed26-47b6-9a4c-9c64e695056a
API URL: JSON