POZİTİVİZM GÖLGESİNDE METAFİZİK ALGININ DÖNÜŞÜMÜNE BİR ÖRNEK: ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN release_dm52sk3oezgutalltoi7nghwm4

by Kenan Mermer

Released as a article-journal .

Abstract

An Exam ple for the Transformation of Metaphysic Perception under the Shadow of Positivism: Abdülhak Hâmid Tarhan Positivism follows a paradoxical method by craving an alternative method which will satisfy psychic, spiritual, and emotional features as well as being eager to feel physically real and concrete ones. This philosophy or the new religion of humanity which is fed on from long and complicated methods, social and political adventures, scientific and hypothetical dominations reaches into the higher ranks of the Ottoman Empire since early times. Because of his official duty in and travels to different regions, such as from Iran to Paris, Berlin to London, Poti to Istanbul (Asitane), Abdülhak Hâmid Tarhan is a figure who had a possibility to get familiar with and particularly was affected by the effects of Westernization beginning with military failures and rising over bureaucratic sanctions in time, and the philosophical transformations in that period. Giriş Bir fikrin sıçrama yapması yahut aklî bir hareketin ekolleşme eğilimi gös-termesi bilinçli bir tasarıma dayanmaktan çok; olağandışı bir yol izleme eğilimi gösterebilmektedir. Tuvale yansıyan renkler, bazen zihnin izlemek istediği rotayı kaybedip, fırçanın aziz bir yanlışlığıyla, belki de ani bir irkilmeyle yeni bir res-min/fikrin varoluşuna imkân tanırlar. Tasarlanan şey yerine, biranda yeni bir imaj, garip ve hayalî bir silsileyle yeni oluşumların, düşünüşlerin, dönüşümlerin kaderi-ni tayin ediverir. Bu sebepten olsa gerek, hareket/ekol olmak için ehven bir zemin ve zaman aidiyeti taşıyan fikir, kendine yol bulamazken; bu derdi pek de gütme-yen bir söylem dallanıp budaklanarak okullaşabilir. İşte bu noktada Hâmid, bir manifesto ortaya koyan, bir manifestoya riayet eden kişi olmadığı gibi, böyle bir derdi de hayatı boyunca gütmeyen biri olmuştur. Babası ve ağabeyi Mason locala
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  230.5 kB
file_mtsu2qke45fy7eb65obd24x2pa
web.archive.org (webarchive)
dergipark.gov.tr (web)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   unknown
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 4105b077-712b-416c-a30f-205f1b51f35d
API URL: JSON