NEW STRUCTURE OF A SYSTEM FOR OPERATIVE EXCHANGE OF SOME INFORMATION AT METROPOLITAN IN SOFIA release_bpxsharwrbgnvbpn2hqxfxywmy

by Eftim Goranov, Elka Goranova

Released as a article-journal .

Abstract

Транспорт брой 1, 2003 г. Комуникации статия № 0011 Научно списание http://www.mtc-aj.com НОВА СТРУКТУРА НА СИСТЕМА ЗА ОБМЕН НА ДАННИ В МЕТРОПОЛИТЕНА НА гр. СОФИЯ Евтим Горанов, ВТУ "Тодор Каблешков" Елка Горанова, ЕТ "ДИСИ"* Ключови думи: комуникационна система, SCADA**, централизация на станцията, централен диспечерски пункт, комуникационни терминали. Резюме: Ежедневната експлоатация на Метрополитена на гр. София се осигурява от няколко специални системи за оперативно управление или с друго предназначение. Докладът илюстрира идеята, залегнала в нова отворена структура на система за информационен обмен между различните обекти и централния диспечерски център, изградена на основата на най-съвременни комуникационни средства и с използването на оптическа комуникационна среда. Обща постановка Метрополитенът е сложно урбанистично съоръжение, представляващо множество от най-разнообразни по предназначение и характер технологични обекти, състоянието на които от своя страна във всеки даден момент се характеризира с голямо количество информация, съдържаща специфични за определения обект данни. Към момента нормалната експлоатация на Метрополитена, т.е. наблюдението и прякото автоматично управление на процесите и преди всичко безопасността на пътниците се осигурява от няколко функционално обособени системи, в т.ч.:-диспечерска система за управление на движението на метровлаковете[3];-диспечерска система за управление на тяговите понижаващи подстанции и електросъоръженията;-диспечерска система за управление на санитарно техническите Summary: The everyday use of Metropolitan in Sofia is ensured by some specialized systems for operative control and ofher purposes. This paper illiustrates the idea put in the nev open communication systems for information exchange between different objects and the Main Managing Center built on modern communication means and usage of optic communication environment. BG-7.15
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  645.7 kB
file_kevgy5mmrjcmne6l255lhs3cjq
web.archive.org (webarchive)
mtc-aj.com (web)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   unknown
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: ad33559d-33cc-4e47-87ca-7698b4a5b52e
API URL: JSON