Η αυτεπάρκεια και το άγχος των διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά τη χρήση ΤΠΕ για την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης release_axvgnxnofnf2zo4qxmawasjtga

by Νικόλαος Β. Ταουσάνης, University Of Thessaly, University Of Thessaly, Βασίλειος Σταυρόπουλος

Cited By

References to this release by other works.
Fuzzy reference matching is a work in progress!
Read more about quality, completeness, and caveats in the fatcat guide.
Showing 0 references (in 143ms)
No References Found