Η αυτεπάρκεια και το άγχος των διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά τη χρήση ΤΠΕ για την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης release_axvgnxnofnf2zo4qxmawasjtga

Entity Edit History

This table only shows accepted edits included in the catalog, not any work-in-progress.
Changelog Editgroup Description
#4359758
2020-04-04 01:05
datacite-bot
editgroup_vqmikj4evbamvbful6s6wveidq [view]
Automated import of Datacite DOI metadata, harvested from REST API
As JSON via API