Η εορτή της Υπαπαντής: ιστορία-γραμματεία-θεολογία release_7glhxc5vyjbzzeqopnmgohjibu

by Φωτεινή Γεωργίου Χαμαλάκη

Published by Aristotle University of Thessaloniki.

2012  

Abstract

Σκοπός αυτής της Διπλωματικής εργασίας είναι να καταστεί γνωστή στο ευρύτερο κοινό αυτή η τόσο σημαντική εορτή της Χριστιανοσύνης , που είναι η εορτή της Υπαπαντής. Μιας και οι περισσότεροι γνωρίζουν μόνο την εορτή των Χριστουγέννων και τον εορτασμό του Πάσχα. Η συγκεκριμένη εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια: α) το ιστορικό μέρος, β) το πατρολογικό μέρος και γ) το θεολογικά συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την παραπάνω έρευνα. Όταν λέμε Υπαπαντή εννοούμε την αφιέρωση του σαρανταήμερου θείου βρέφους Ιησού στο ναό του Σολομώντος στην Ιερουσαλήμ και την προυπάντηση του από το γέροντα Συμεών και την προφήτιδα Άννα. Κεντρικά πρόσωπα της συγκεκριμένης εορτής είναι ο Χριστός, η Παρθένος Μαρία και ο γερόντας Συμεών. Δευτερεύοντα πρόσωπα είναι η προφήτιδα Άννα και ο Ιωσήφ, ο μνηστήρας της Μαρίας. Η εορτή έχει τις εξής ονομασίες: « Υπαντή- Υπάντησις και Υπαπάντησις». Τιμάται στις 2 Φεβρουαρίου, ύστερα από το αυτοκρατορικό διάταγμα του Ιουστινιανού το 541 ή το 541 μ. Χ. στην Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα του Βυζαντίου. Η εορτή εισήχθη και στη Δύση από την Ανατολή. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα αγιολογικά κείμενα των Εκκλησιαστικών Πατέρων και των συγγραφέων, που έχουν γραφεί επάνω στην εορτή της Υπαπαντής. Χρονικά εξετάζονται οι λόγοι και οι ομιλίες από τον 4ο αιώνα έως και τον 14ο. Επίσης γίνεται μία αναφορά στην Υμνολογία της εορτής. Τελειώνοντας, στο τρίτο μέρος αναφέρονται τα θεολογικά συμπεράσματα , τα οποία προέκυψαν από την παραπάνω μελέτη.
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  1.9 MB
file_grxbqfckx5fqlgyom6argqzx3a
ikee.lib.auth.gr (publisher)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   published
Year   2012
Language   el ?
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 8876c995-e906-48f9-be34-faec75c31185
API URL: JSON