How Does the Content and Structure of Television News Affect the Perceived Importance of Issues among the Czech Public?
Jaký je vliv obsahu a struktury televizního zpravodajství na vnímání důležitosti vybraného tématu českou veřejností? release_7ebuv23sp5dhfi45ilvstbeuje

by František Kalvas, Martin Kreidl

Cited By

References to this release by other works.
Fuzzy reference matching is a work in progress!
Read more about quality, completeness, and caveats in the fatcat guide.
Showing 1 - 1 of 1 references (in 81ms)

via crossref
Framing and Agenda-Setting: Two Parallel Processes in Interaction
František Kalvas, Jan Váně, Martina Štípková, Martin Kreidl
2012   Czech Sociological Review
doi:10.13060/00380288.2012.48.1.01 
web.archive.org [PDF]