TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE "hem" BAĞLACININ TİPİK BİR KULLANIMI A TYPICAL USAGE OF THE CONJUNCTION OF "hem" IN TURKMEN TURKISH release_7bhe2hhr55hlll3k266ebbm5hi

by Yrd Doç, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Lehçeleri, Edebiyatları Bölümü, Ankara Türkiye, Hüseyin Yildirim

Released as a article-journal .

2017   Issue 42

Abstract

Öz Türkmen Türkçesinde "hem" sözcüğü bağlaç ve pekiştirici görevinde kullanılır. Bugün yazı dilinde "hem" sözcüğünün "h-" ünsüzü düşürülmüş ve damak uyumuna bağlanmış "-am/-em" biçimleri de mevcuttur. Aslında önceleri konuşma dilinde görülen bu kullanım, sonradan yazı diline geçmiştir. İmlâ bakımından hem ya da-am/-em kullanımında belirli bir kural yoktur. Bu ikili kullanımın belirli bir sistemi olmasa da bazı durumlarda bugün standart Türkmen Türkçesinde daha çok-am/-em biçimleri tercih edilir. Bu makalede örneklerle-am/-em biçiminin yaygın olarak hangi durumlarda kullanıldığı, kullanımında ortaya çıkan ses olayları, yalancı eşdeğerliliği, kalıplaşmış tarzda yeni kelimeler türetmesi gibi konular üzerinde durulacaktır. • Anahtar Kelimeler Türkmen Türkçesi, bağlaçlar, "hem" bağlacı, "-am/-em" bağlacı. • Abstract In the Turkman Turkish, the word "hem" serves as the conjunction and the expletive. Today in the written language there are also "-am/-em" forms in which the consonant "h-" is deleted in relation with the palatal harmony. In fact, this usage was in the colloquial language in the beginning and passed on to written language afterwards. There is not any specific rule in terms of spelling for the usage of the hem or-am/-em. Although there is not a specific system for this dual usage, in some cases the-am /-em formats are more preferred today in standard Turkmen Turkish. In this work, examples in which the-am /-em format is commonly used and the subjects such as the sound events, the false equivalence, the lexicalization in a stereotypical manner that occur in use, will be discussed. • Keywords Turkmen Turkish, the conjunctions, the conjunction "hem", the conjunction"-am/-em".
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  898.0 kB
file_6jdc3baifvcexp3fmtsul3vg7e
web.archive.org (webarchive)
sutad.selcuk.edu.tr (web)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   unknown
Year   2017
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 284dd0c5-cb94-4c1f-87c9-5e07b10fd22e
API URL: JSON