UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN HUMANISTYKA I PRZYRODOZNAWSTWO INTERDYSCYPLINARNY ROCZNIK FILOZOFICZNO-NAUKOWY release_6ivkar2gs5bexi7stbej7fo4wq

by Komietet Redakcyjny Editorial Board Ewa, Starzyñska-KoŒciuszko Przewodnicz¹ca, Andrzej, Kucner Jaros³aw, Ca£ka Dariusz, Liszewski Rada Programowa Programmatic Council Ada, K Byczko (kijów, Zbigniew, Hull

Released as a article-journal .

Archived Files and Locations

application/pdf  1.3 MB
file_2ayvcyofprbefeehbktyfaregu
web.archive.org (webarchive)
wydawnictwo.uwm.edu.pl (web)
Read Archived PDF
Archived
Type  article-journal
Stage   unknown
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 0c46dd33-b388-4548-997d-650733003364
API URL: JSON