Kościół Nowoapostolski w Polsce – charakterystyka ze szczególnym uwzględnieniem statusu prawnego release_6ejiqgpq7jfkdpyyj3nlwlcxi4

by Konrad T. Zamirski

Published in Studia z Prawa Wyznaniowego by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II.

2016   Volume 19, p289-306

Abstract

Artykuł dotyczy statusu prawnego Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce, jego nauki oraz struktury organizacyjnej. Ukazuje także starania tej chrześcijańskiej wspólnoty religijnej o ukształtowanie jej bytu prawnego w odrębnej ustawie (ustawa partykularna). W części historycznej znajdują się informacje o pierwotnej strukturze Kościoła Nowoapostolskiego powstałej w 1830 r. w Anglii oraz o działalności Kościoła Nowoapostolskiego na ziemiach polskich począwszy od drugiej połowy XIX wieku (1863 r.). Wskazywany jest szczególnie atrybut uznania prawnego posiadany przez Kościół na podstawie ustawodawstwa państw zaborczych. Autor zauważa, że uznanie prawne omawiana wspólnota posiadała także w okresie II Rzeczypospolitej. Opisano losy tego Kościoła w okresie PRL oraz wspomniano, że w 2013 r. Kościół Nowoapostolski obchodził 150-lecie swojego istnienia.
In application/xml+jats format

Archived Files and Locations

application/pdf  303.8 kB
file_qe7jz7onuzdzdjg6jrmzdry46a
czasopisma.kul.pl (publisher)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Archived
Type  article-journal
Stage   published
Date   2016-12-15
Container Metadata
Open Access Publication
In DOAJ
In ISSN ROAD
Not in Keepers Registry
ISSN-L:  2081-8882
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: f7f6189f-fc1b-4a58-bc02-c48bc6c838a8
API URL: JSON