اقتصـــــــاديـــــــات إنتـــــــــــــاج محصـــــــــــــول بنجـــــــــــر الســـــــــکـر فــــــــى مصــــــــــــــــــر release_5wahe3ttabe5pm3frhgl4znpo4

by سحر حسن سليمان, الدسوقى الملاحى, شوقى إمام, هديل محمد حسانين

Published in Zagazig Journal of Agricultural Research by Egypts Presidential Specialized Council for Education and Scientific Research.

2021   Volume 48, p917-926

Archived Files and Locations

application/pdf  348.7 kB
file_uz4dz4fhcjfkrgvcxnxwzlb6zm
zjar.journals.ekb.eg (publisher)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Archived
Type  article-journal
Stage   published
Date   2021-05-01
Language   en ?
Journal Metadata
Not in DOAJ
Not in Keepers Registry
ISSN-L:  1110-0338
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 9901c425-a409-49d3-af6c-f0db704ede04
API URL: JSON