Jaki duch w zdrowych ciałach? System aksjonormatywny członków Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego release_5kmweyyphfajtpawqvcixvq46a

by Leszek Baran

Entity Metadata (schema)

abstracts[] {'sha1': '4c83b08276045368536370ce19c9fd67051401eb', 'content': 'Tekst został poświęcony wartościom, normom oraz działaniom z jednej strony propagowanym i podejmowanym, a na pewno deklarowanym przez Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego jako organizację, z drugiej zaś wyznawanym i realizowanym (na pewno deklarowanym) przez jego przede wszystkim nastoletnich aktywistów. Charakterystyki obu systemów aksjonormatywnych stowarzyszenia – oficjalnego i deklarowanego przez szeregowych członków – dokonano na podstawie analizy dokumentów i publicznych wypowiedzi jego liderów oraz w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań ankietowych. Z ich pomocą próbowano też określić typ patriotyzmu dominującego w przekonaniach badanych strzelców. W tym celu zaproponowano trzy kategorie patriotyzmu: flagi, godła i pięści. W konsekwencji dokonanych ustaleń naszkicowano aksjonormatywny portret nastoletnich członków związku i sformułowano kilka postulatów dotyczących roli tego stowarzyszenia jako składowej systemu socjalizacji.', 'mimetype': 'text/plain', 'lang': 'pl'}
container
container_id
contribs[] {'index': 0, 'creator_id': None, 'creator': None, 'raw_name': 'Leszek Baran', 'given_name': 'Leszek', 'surname': 'Baran', 'role': 'author', 'raw_affiliation': None, 'extra': None}
ext_ids {'doi': '10.34862/rbm.2018.1.15', 'wikidata_qid': None, 'isbn13': None, 'pmid': None, 'pmcid': None, 'core': None, 'arxiv': None, 'jstor': None, 'ark': None, 'mag': None, 'doaj': None, 'dblp': None, 'oai': None, 'hdl': None}
files[] {'state': 'active', 'ident': 'oldul6cqlbfprodtzoga2i2psy', 'revision': '9ccedad9-c4a9-4e58-bd47-7329204b6567', 'redirect': None, 'extra': None, 'edit_extra': None, 'size': 386778, 'md5': '77c3b069c804c5b6dd81abb81c55704f', 'sha1': 'ced43ff0edbfa99cac97b12f41069e17cdb931e5', 'sha256': '34213107d0c9b976b592020e4d950c7c32b01aec186f666d3aece3d120b9f7c2', 'urls': [{'url': 'https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/article/download/476/427', 'rel': 'publisher'}, {'url': 'https://web.archive.org/web/20200213001957/https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/article/download/476/427', 'rel': 'webarchive'}], 'mimetype': 'application/pdf', 'content_scope': None, 'release_ids': ['5kmweyyphfajtpawqvcixvq46a'], 'releases': None}
filesets []
issue
language pl
license_slug CC-BY-SA
number
original_title
pages Tom 12 Nr 1 (2018)
publisher Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
refs []
release_date 2019-12-30
release_stage published
release_type article-journal
release_year 2019
subtitle
title Jaki duch w zdrowych ciałach? System aksjonormatywny członków Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego
version
volume
webcaptures []
withdrawn_date
withdrawn_status
withdrawn_year
work_id 76jkairiv5ct7ejquszr6svczy
As JSON via API

Extra Metadata (raw JSON)

datacite.license [{'rightsUri': 'https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl'}]
datacite.resourceType Article
datacite.resourceTypeGeneral Text
release_month 12