Debata publiczna bez kobiet? Wykorzystanie feministycznej teorii punktu widzenia do badania marginalizacji głosów kobiet w polskim dyskursie na wybranych przykładach 1 release_4znhysgj35cypnxwutledkqrmi

by Adam Konopka

Abstract

Abstrakt Artykuł pokazuje, jak feministyczna teoria punktu widzenia może być wykorzystana do badania marginalizacji głosów kobiet i pomijania ich wiedzy i doświadczeń w polskim dyskursie publicznym. W pierwszej części tekstu przybliżone zostały teorie, z których czerpał ten nurt badań feministycznych, z naciskiem na heglowską i marksowską dialektykę, oraz w jaki sposób przekształca je on w celu dostosowania ich do analizy problemu dyskryminacji kobiet. W drugiej części z kolei wykorzystałem omówioną wcześniej aparaturę pojęciową do przeanalizowania wypowiedzi dwóch liberalnych intelektualistów związanych bardziej lub mniej pośrednio z tematyką macierzyństwa i wychowania dzieci-Jacka Żakowskiego z wywiadu dla "Super Expressu" i Zbigniewa Mikołejki w postaci jego felietonu "Wojna z wózkowymi". Słowa kluczowe: feministyczna teoria punktu widzenia, dyskurs publiczny, macierzyństwo, alimenty, płciowy podział pracy, Mikołejko, Żakowski, dyskryminacja płciowa.
In text/plain format

Released as a article-journal

Known Files and URLs

application/pdf  337.9 kB
sha1:35364021508570bc3b5c...
wladzasadzenia.pl (web)
web.archive.org (webarchive)
Read Full Text
Type  article-journal
Stage   unknown
Work Entity
grouping other versions (eg, pre-print) and variants of this release
Cite This Release
Fatcat Bits

State is "active". Revision:
db612694-54e1-474e-ab36-c016e01e4c13
As JSON object via API