Cuvântul editorului Medicamentul veterinar / Veterinary drug Cuvântul editorului PROCEDEE DE INDUCERE I SINCRONIZARE A ESTRULUI LA VACI MODERN METHODS FOR COW'S OESTRUS INDUCING AND SYNCHRONISING release_4spfnedmavfm5mjoyyl4zqrbdy

by Teușdea Cristina, Fmv Ardelean, Timișoara

Released as a article-journal .

Abstract

Medicamentul veterinary/Veterinary drug merge înainte! Deși pornit cu greutățile inerente începutului, conceptul Medicamentul Veterinar / Veterinary drug a ajuns la al treilea număr. Spre surprinderea unora, cei care sunt interesați de revistă sunt întrun număr tot mai mare, fapt îmbucurător, încurajant și care ne obligă să ridicăm permanent ștacheta calității materialelor incluse în coloanele revistei. Astfel, dorința noastră de a dezvolta un concept ia amploare și ne dă satisfacția muncii împlinite. Ce ne propunem? Multe. Ce vom realiza? Rămâne de văzut, dar cu siguranță că de Revista Medicamentul veterinar se va auzi în continuare! Incercând să dăm o notă profesională, contemporană dar și estetică întreprinderii noastre, aducem mulțumirile noastre tuturor autorilor care s-au străduit prin lucrările trimise să respecte cerințele noastre editoriale, știut fiind faptul că, pentru a fi încadrată întro categorie valorică sau alta, o publicație are nevoie în primul rând de calitate științifică, și aici se cuvine să aducem prinosul nostru de recunoștiință colectivului științific implicat în analizarea și prelucrarea materialelor, dar mai are nevoie și de mulți, foarte mulți cititori! Din acest considerent apelăm la iubiții noștri cititori în a se implica activ în conceptul nostru și de a ne semnala toate aspectele legate de calitatea articolelor, interesul pentru abordarea unor anumite tematici etc. Colectivul redacțional al revistei este deschis la toate propunerile venite din partea cititorilor, alocând spații largi mai ales educației continue a specialiștilor implicați în fenomenul medicamentului veterinar, dar și unor articole incitante, originale, rodul muncii de cercetare a specialiștilor domeniului. De asemenea revista pune la dispoziție spații de reclamă generoase fabricanților și furnizorilor de medicamente a.u.v., dar și cabinetelor, crescătorilor de animale, instituțiilor interesate de a se promova la tarife prietenoase. In cursul acestui an revista va beneficia și de site-ul său propriu de web, existând astfel și posibilitatea consultării on line a numerelor revistei. Dorind dezvoltarea în continuare și o creștere semnificativă a tirajului, stafful editorial al revistei propune, pentru cei interesați, abonamente anuale (trei numere/an). În încheiere, mulțumim domnului dr. Paul Stănescu care a înțeles că mesajul unei publicații puternice de specialitate întrun peisaj arid ca cel de la noi are nu doar rol informativ, ci și rol formator de noi specialiști în domeniul medicamentului veterinar românesc și al medicinei veterinare în general. Luându-ne angajamentul ridicării propriei noastre valori, urăm cititorilor noștri, colaboratorilor și întregii lumi medical-veterinare prosperitate și împlinirea propriilor deziderate! Vasile Ardelean Medicamentul veterinar / Veterinary drug Year 2, o.
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  9.5 MB
file_mnzwquwadnestjbtbgcjtkuvbu
web.archive.org (webarchive)
www.veterinarypharmacon.com (web)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   unknown
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 5b1e7db3-b3b5-4cb0-8a72-3f4d54b7bd7c
API URL: JSON