"PRZEGLĄD ORGANIZACJI" ― WCZORAJ I DZIŚ. ROLA CZASOPISMA W ROZWOJU NAUK O ZARZĄDZANIU. CZ. 1 release_4q2jio7jtbfylkqhxqcpv5wchi

by Eryk Głodziński

Published in Przegląd Organizacji by Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.

2016   p70-76

Abstract

W artykule postawiono tezę, że "Przegląd Organizacji", jako czasopismo naukowe wydawane od dziewięćdziesięciu lat, był jednym z ważnych narzędzi, które umożliwiły postęp zarządzania w Polsce, zarówno na polu naukowym, jak i praktyki gospodarczej. Celami opracowania były przedstawienie ewolucji periodyku pod względem prezentowanych treści oraz domeny działania, jak również określenie jego znaczenia w rozwoju zarządzania. Opracowanie zostało podzielone na dwa artykuły (części). W pierwszym dokonano analizy funkcjonowania czasopisma w latach 1926 - 1989. Wskazano, że w badanym okresie periodyk był przede wszystkim forum upowszechniania naukowej organizacji wśród kadr kierowniczych i miejscem rozwiązywania problemów o charakterze empirycznym. Drugi artykuł obejmuje analizę funkcjonowania czasopisma w latach 1990 - 2016. W tym czasie periodyk stał się przede wszystkim narzędziem naukowej dyskusji, źródłem inspiracji dla badaczy oraz wiedzy dla studentów.
In application/xml+jats format

Archived Files and Locations

application/pdf  182.0 kB
file_q5veplou6vcybky4o6awmei6ai
tnoikpo.pro-linuxpl.com (web)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   published
Date   2016-03-31
Language   pl ?
Journal Metadata
Not in DOAJ
Not in Keepers Registry
ISSN-L:  0137-7221
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 16bd926b-cb25-49be-be73-ae97644460f2
API URL: JSON