Pygmy lorises (Nycticebus pygmaeus) without sublingua release_4fnjdmo5ibh3hjjsuftrc2gesy

by Tilo Nadler, Elke Schwierz, Ulrike Streicher

Released as a article-journal .

(2013)

Abstract

Since establishment of the Endangered Primate Rescue Center (EPRC) in 1993 the center received a total of 89 pygmy lorises (Nycticebus pygmaeus) and 9 northern slow lorises (Nycticebus bengalensis). The animals are mostly confiscated from Forest Protection Departments in cooperation with the EPRC or through activities of the organization Education for Nature Vietnam (ENV). Some animals also donated from private persons after they realize that it is illegal to keep the lorises, or they are donated from tourists which bought the animals from hunters, traders or in an illegal market with the intention to rescue the animals but unaware that buying protecting animals is an illegal and criminal act. On arrival at the EPRC all animals undergo a health check and are quarantined for a six week period. During these routine health checks, we accidentally discovered that two pygmy lorises did not have a sublingua, which is a special morphological feature of some mammals, including lorises. We have only just started to look systematically for this feature and can to date not determine how many of the pygmy lorises kept at the EPRC do lack a sublinga and it what the ecological implications of the lack of this feature are. Về những các thể cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) không có lưỡi thứ cấp Tóm tắt Từ khi xây dựng trung tâm cứu hộ thú linh trưởng (EPRC) năm 1993, trung tâm đã tiếp nhận 89 cá thể cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) và 9 cá thể cu li lớn (Nycticebus bengalensis). Những cá thể này phần lớn được tịch thu và chuyển giao từ các chi cục kiểm lâm, kết quả hợp tác cùng với trung tâm cứu hộ EPRC và tổ chức giáo dục thiên nhiên Việt Nam (ENV). Một số cá thể khác được tự nguyện giao nộp từ những cá nhân đã nuôi loài cu li làm vật cảnh, hoặc do khách du lịch mua lại từ thợ săn, người mua bán động vật hoang dã với mục đích cứu hộ. Những người giao nộp không nhận thức được việc mua bán các động vật hoang dã là vi phạm pháp luật. Sau khi đến trung tâm cứu hộ, các cá thể này được kiểm tra sức khỏe và cách ly kiểm dịch trong vòng 6 tuần. Trong quá trình kiểm tra sức khỏe, chúng tôi đã tình cờ phát hiện hai cá thể loài cu li nhỏ không có lưỡi thứ cấp. Lưỡi thứ cấp là một đặc điểm hình thái đặc trưng của một vài loài thú bao gồm cả loài cu li. Chúng tôi đã bắt đầu việc quan sát một cách có hệ thống về đặc điểm này, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa xác định được bao nhiêu cá thể cu li ở EPRC không có lưỡi thứ cấp và ý nghĩa của đặc điểm này với sinh thái học.
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  93.4 kB
file_h43xef45dzezpod3edvtxtxvhi
static1.1.sqspcdn.com (web)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Archived
Type  article-journal
Stage   unknown
Year   2013
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 5a9d7720-02cf-447f-8970-7b6e7f8d16ac
API URL: JSON